روابط عمومی تعاونگران

خبرهای اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان

نویسنده: حبیب اله بهرامی - جمعه ۱٤ بهمن ۱۳۸٤

 

ماه محرم ، ماه پيروزی خون بر شمشير،

بر شما تسليت باد