روابط عمومی تعاونگران

خبرهای اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان

نویسنده: حبیب اله بهرامی - سه‌شنبه ٤ بهمن ۱۳۸٤

طي 9 ماهه سال جاري صورت گرفت:

تخصيص 136 ميليارد ريال تسهيلات اعتباري

به شركت تعاوني هاي خدماتي

خبرگزاري فارس: 197 فقره تسهيلات اعتباري معادل بيش از 136 ميليارد ريال طي 9 ماهه سال جاري دراختيار اتحاديه ها و شركت تعاوني هاي خدماتي قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي وزارت تعاون، تسهيلات اعتباري صندوق تعاون كشور در زير بخش هاي خدماتي با نرخ 16درصد در اختيار اتحاديه ‌ها و شركت هاي تعاوني با گرايش فعاليت در زمينه خدمات بهداشت و درمان ، خدمات ورزشي، هنري، فرهنگي، تبليغاتي، آموزشي، مدراس غيرانتفاعي، تحقيقات و پژوهش، خدمات رايانه‌اي، چاپ و نشر، بسته بندي و سورتينگ، خدمات فرآورده هاي نفتي، توزيع آب و برق و گاز، جمع آوري و توزيع شير و فرآورده‌هاي لبني، خدمات گردشگري و هتلداري، خدمات فني مهندسي، مشاوره و مكانيزاسيون كشاورزي، خدمات اداري، مالي، پشتيباني، يمه ، خدمات مخابرات و پست، خدمات كالايي، راهداري، تعاوني هاي حمل و نقل كاميونداران، حمل و نقل اتوبوس و مين بوسداران ، شركت تعاوني تاكسيراني و كرايه اتومبيل، حمل و نقل دريايي، ساير خدمات حمل و نقل ، شركت تعاوني اعتبار آزاد، شركت تعاوني اعتبار كارمندي، شركت تعاوني اعتبار كارگري و شركت تعاوني اعتبار فرهنگي پرداخت شد.