روابط عمومی تعاونگران

خبرهای اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان

نویسنده: حبیب اله بهرامی - پنجشنبه ٢٥ اسفند ۱۳۸٤

مديركل سابق تعاون استان تهران:


ايجاد تعاوني‌هاي فراگير در كشور ضروري است

 

تشكيل تعاوني‌هاي كاربردي و فارغ‌التحصيلان موجب افزايش بهره‌وري، بالارفتن توليد ناخالص داخلي، گسترش مشاركت در بازارهاي سرمايه و اشتغالزايي مي‌شود.

عسگر اسلام‌دوست ـ مديركل سابق تعاون استان تهران ـ در گفت‌وگو با خبرنگارتعاون ايسنا، به ارزيابي از سهم بخش تعاون و به ويژه تعاوني‌ها در بودجه 85 پرداخت و گفت: در قالب تبصره‌ها و بندها در بودجه از تعاون نام برده شده و مشاركت بخش تعاون در اقتصاد لحاظ شده است. در سمت‌گيري‌ها نيز صرفا بخش دولتي يا خصوصي مطرح نيست، بلكه از دو بخش دولتي و غيردولتي ياد شده و بخش‌هاي تعاوني و خصوصي در يك جا ديده شده‌اند.

وي با بيان اين كه در بودجه 85 برجستگي خاصي نسبت به بخش تعاون در مقايسه با سنوات گذشته ديده شده است، افزود: حتي بخش تعاوني از دو بخش خصوصي و دولتي پررنگ‌تر و قوي‌تر ديده شده و از اين منظر امتياز بزرگي است تا با فراهم كردن بسترهاي مناسب به سهم 25 درصدي پيش‌بيني شده دست يايبم.

اسلام‌دوست با اشاره به تخصيص اعتبارات در بودجه 85 گفت: خوشبختانه نسبت به سال‌هاي گذشته اعتبارات مناسبي براي بخش تعاون در نظر گرفته شده و از اين رو آينده بخش تعاوني با توجه به سمت گيري‌ها و سياست‌گذاري‌ها روشن است. به عنوان مثال توزيع و انتشار 200 ميليارد تومان اوراق مشاركت از سوي بخش تعاوني در سال آينده را مي‌توان از امتيازات مثبت و برنامه‌هاي پيش‌بيني شده براي بخش تعاون ذكر كرد.

مديركل سابق تعاون استان تهران در ادامه از تشكيل تعاوني‌هاي كاربردي و محوري به عنوان استراتژي مهم وزارت تعاون ياد كرد و گفت: وزارت تعاون برنامه‌ريزي‌ها و سياست‌گذاري‌هاي مثبت و متعددي در راستاي تشكيل تعاوني‌هاي كاربردي و خصوصا فارغ‌التحصيلان دارد. به طور حتم اگر امور به دست فارغ‌التحصيلان - كه از نخبگان كشور هستند - سپرده شود با توجه به تجربه، تخصص و تئوري كار كه در اختيار دارند، هم در بالا بردن توليد ناخالص داخلي و راندمان كار موثر خواهند بود و هم به گسترش و مشاركت در بازارهاي سرمايه و اشتغالزايي كمك مي‌كنند.

وي تشكيل تعاوني‌هاي فارغ‌التحصيلان را در افزايش سرمايه‌گذاري موثر خواند و گفت: با توجه به اين كه ميزان سرمايه‌گذاري در بازارهاي سرمايه از 12 درصد در سال 80 به 28 درصد رسيده است، براين اساس با تشكيل تعاوني‌هاي فارغ‌التحصيلان و ورود آنها به اين بخش از اقتصاد و همچنين كاربردي كردن تعاوني‌ها مي‌توان ميزان سرمايه‌گذاري‌ها را گسترش داد.

اسلام‌دوست همچنين با اشاره به ضرورت ايجاد تعاوني‌هاي فراگير در كشور گفت: وزارت تعاون درصدد است كه تعاوني‌هاي فراگير را با هدف تحت پوشش قراردادن دهك‌هاي پايين جامعه كه بنا به آمار وزارت راه به شش ميليون و 700 هزار نفرمي‌رسند، تشكيل دهد و قطعا با ايجاد اين تعاوني‌ها اقشار و دهك‌هاي محروم جامعه از توان معيشتي مناسب برخوردار خواهند شد.

مديركل سابق تعاون استان تهران، در رابطه با وضعيت صندوق تعاون نيز اظهار كرد: تصميم‌گيري‌ها و سياستگذاري‌ها در وزارت تعاون بر اين اساس است كه صندوق تعاون بيش از پيش تقويت شود، ضمن آن كه راه‌اندازي و تاسيس بانك توسعه تعاون همچنان در دستور كار وزارتخانه است، ولي تا رسيدن به اين هدف درصدد تقويت صندوق تعاون و بهبود تسهيلات‌دهي به تعاونگران هستيم