روابط عمومی تعاونگران

خبرهای اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان

نویسنده: حبیب اله بهرامی - پنجشنبه ٢٥ اسفند ۱۳۸٤

مشاور وزير و مدير كل روابط عمومي وزارت تعاون:

تقويت روابط عمومی در توسعه ی بخش تعاونی موثر است

 

مشاور وزير و مدير كل روابط عمومي وزارت تعاون گفت: روابط عمومي سخنگوي يك سازمان است و حضور روابط عمومي در مراكز تصميم گيري يك سازمان و وقوف مسئولين به اهميت كار روابط عمومي در پيشبرد اهداف آن سازمان بسيار موثر است.
به گزارش روابط عمومي وزارت تعاون احد امير محمدي در جمع مديران و مسولان بخش تعاون ضمن اشاره به اينكه روابط عمومي هنر هشتم است و كاركرد روابط عمومي در يك سازمان مانند تابلوي آن سازمان است اظهار داشت: روابط عمومي پلي است بين افكار عمومي و مسئولين و اگر اين پل محكم و قوي باشد مطمئناً به سود دو طرف مي باشد و اين امر مستلزم توجه و حمايت ويژه مسئولين بخش تعاون است.
مديركل روابط عمومي وزارت تعاون افزود: يكي از دلايل ناشناخته ماندن بخش تعاون نزد آحاد مردم و افكار عمومي عدم توجه به كاركرد روابط عمومي است.
وي گفت: ارتباط دو سويه و تعامل مستمر و مثبت ميان روابط عمومي و آحاد جامعه بويژه گروههاي هدف مي تواند گام موثر در ارتقاء و پيشبرد اهداف بخش تعاون باشد.
امير محمدي چاپ كتاب جامع تعاون كه به معرفي كليه تعاونيها از جمله تعاونيهاي موفق مي پردازد را از جمله كارهاي آتي روابط عمومي وزارت تعاون در سال 85 دانست و گفت: سرود تعاون و تهيه برنامه هاي مختلف تلويزيوني در شبكه هاي صدا و سيماي جمهوري اسلامي از اقدامات بعدي ما خواهد بود.
وي در ادامه به بحث تعامل بهينه با رسانه ها پرداخت و گفت: تعامل دو طرفه باعث مي شود روابطه خوب و مستحكمي با خبرنگاران ايجاد شود و همين امر نيز در فرهنگ سازي بخش تعاون از الزامات به شمار ميرود.