حبیب اله بهرامی
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ حبیب اله بهرامی
آرشیو وبلاگ
      روابط عمومی تعاونگران (خبرهای اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان)
  نویسنده: حبیب اله بهرامی - یکشنبه ٦ فروردین ۱۳۸٥

يك پژوهشگر:تعاونيهاي توليدي حق انتشار اوراق مشاركت
از طريق بورس اوراق بهادار را دارندخبرگزاري فارس: يك پژوهشگر اقتصادي گفت: تعاونيهاي توليدي حق انتشار اوراق مشاركت و عرضه آنها را از طريق بورس اوراق بهادار دارند.


به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس ، حميد نوروزي در بررسي امكان ورود شركتهاي تعاوني در بازار بورس، آورده است: بورس و بازار سرمايه و خريد اوراق مشاركت امروزه به عنوان يك حركت اقتصادي جهت جذب و هدايت سرمايه‌ها به منظور توسعه و عمران و آباداني مد نظر مي باشد كه محافل سياستگذاري اقتصادي و قانون گذاري توجهي خاص به آن دارند.
بخش تعاون به عنوان يكي از سه بخش اقتصادي نظام جمهوري اسلامي و مكمل فعاليتهاي اقتصادي دو بخش دولتي و خصوصي در قانون اساسي پيش بيني شده است، اما تاكنون نتواسته جايگاه واقعي خود را به دست آورد.
ورود تعاونيها به بازار بورس مورد علاقه بعضي از دست اندركاران بازار سرمايه و تعاونگران مي باشد، اما چگونگي اين ورود و يا حتي موانع عدم ورود تاكنون مورد كنكاش واقع نشده است .
در اين مقاله ابتدا به بررسي تاريخچه بورس در جهان و ايران ، قانون تاسيس بورس اوراق بهادار، قانون انتشار اوراق مشاركت ، قانون برنامه اول توسعه اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي ، قوانين تعاون ، قانون تجارت و حقوق تجارت پرداخته و سپس جايگاه بورس و تعاونيها ، شركتهاي سهامي عام و خاص از نظر قوانين مربوطه و چگونگي ورود تعاونيها به بازار سرمايه بيان خواهد شد .
به طور كلي بورس محلي است كه معاملات مربوط به اوراق بهادار يا كالا در آن صورت مي گيرد.
بورس اوراق بهادار با بورس كالا از يكديگر متمايز بوده و به صورت مستقل عمل مي كنند ولي كلمه بورس ، بورس اوراق بهادار را به ذهن متبادر مي سازد.
در قرن 16 ميلادي بانكداران و صرافان براي تصفيه امور خود در محل هاي مخصوصي اجتماع مي كردند كه كم كم اهميت پيدا كرد.نام بورس منصوب به يكي از بانكداران بلژيكي در شهر بروژ Bruges است كه اسم او "وان در بورس" Van der Burse بوده است .
در اغلب كشورها مقرراتي براي تاسيس بورس و نظارت بر عمليات آن وجود دارد . در بعضي كشورها بورس موسسه اي دولتي است مانند بورس پاريس كه بموجب فرمان دولتي تاسيس شده است و در بعضي كشورهاي ديگر مانند انگلستان و آمريكا بورس به صورت خصوصي اداره مي شود.
از بورس هاي مهم جهان مي توان بورس بروكسل، آمستردام ، مونترال و زوريخ را نام برد.
معاملات بورس بدون ارائه اوراق بهادار انجام مي گيرد و كافي است فروشنده و خريدار تعداد و مشخصات آنها را مشخص تا معامله انجام گيرد،بدون اين كه يكديگر را بشناسند يا مواجه با يكديگر شوند .
معاملات بورس بوسيله واسطه هايي كه «كارگزار» ناميده مي شوند، انجام مي شود بدين گونه كه خريدار يا فروشنده اوراق بهادار با مراجعه به كارگزار بورس هدف خود را بيان و از طريق وي خريد و فروش اوراق صورت مي گيرد.
غالب معاملات بورسي كه بر روي تعداد زيادي از اوراق بهادار انجام مي گيرد به منظور خريد و فروش حقيقي اوراق مزبور نيست، بلكه جنبه سود جويي داشته و منظور از معامله پرداخت يا دريافت تفاوت ارزش اوراق بهاداري است كه به وعده معامله مي شود.
براي مثال خريداري كه اوراق بهاداري را به بهاي معيني به وعده 15 روزه يا يك ماهه مي خرد، منظورش دريافت اوراق بهادار مزبور در راس موعد نيست، بلكه تصور مي كند كه در راس موعد اين اوراق ترقي خواهد نمود و در صورتي كه حساب او درست باشد، در راس موعد تفاوت ارزش آن روز را با قيمتي كه معين شده است دريافت مي نمايد و به اين شكل نفعي عايد او مي شود .
حال اگر در راس موعد قيمت اوراق مزبور تنزل نموده باشد در عوض دريافت اوراق بهادار و تسليم كل قيمت آنها تفاوت قيمت به فروشنده پرداخت مي گردد، بدن اينكه اوراق فوق رد و بدل شوند و درنهايت زياني متوجه شخص خواهد شد، اين خاصيت معاملات بورس بعضا" مورد انتقاد قرار گرفته و به آن جنبه قمار نسبت مي دهند . در عمل اگر چه معاملات بورس منجر به تحصيل سود براي تعدادي از افراد مي شود اما باعث رونق اوراق بهادار و بازار سرمايه مي گردد .
نظارت دولتها بر بازار بورس و قيمتها و ايجاد مكانيزم هاي كنترلي نقش تعيين كننده اي در كنترل قيمتها خواهد داشت.
در ايران هيئت دولت در سال 1341 به پيشنهاد وزارت بازرگاني تصويب نمود كه بورس كالا و بورس اوراق بهادار در تهران و بتدريج در شهرستانها تشكيل شود و كليه امور مربوط به آن در وزارت بازرگاني متمركز گردد، جهت استفاده از تجارب و نظرات كارشناسان خارجي 2 نفر كارشناس بلژيكي را بمدت 3 ماه به ايران دعوت نمايند. در نهايت قانون تاسيس بورس اوراق بهادار مشتمل بر 33 ماده و 5 تبصره در تاريخ 27/2/1345 به تصويب رسيد.
اما عملا" سازمان بورس فعاليت رسمي خود را از بهمن ماه 1346 آغاز نمود.
بموجب ماده 1 قانون فوق ، بورس اوراق بهادار بازار خاصي است كه در آن داد و ستد اوراق بهادار توسط كارگزاران بورس طبق قانون ياد شده انجام مي گيرد و اوراق بهادار مطابق ماده 2 آن عبارت است از سهام شركتهاي سهامي ، واريز نامه هاي صادراتي و اوراق مشاركت و اوراق قرضه صادر شده از طرف شركتها و شهرداريها و موسسات وابسته به دولت و خزانه داري كل كه قابل نقل و انتقال باشند، و بموجب ماده 3 در تعريف كارگزار آمده است كه كارگزاران بورس اشخاصي هستند كه شغل آنها داد و ستد اوراق بهادار است و معاملات در بورس منحصرا" توسط اين اشخاص صورت مي گيرد.
نحوه معامله اوراق بهادار براساس سفارش خريد و يا فروش بصورت ، سفارش به قيمت بازار ، سفارش به قيمت معين و سفارش محدود و سفارش به قيمت مقطوع صورت مي گيرد.
بموجب ماده 95 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ( مصوب 17 /1/79 مجلس شوراي اسلامي )شوراي بورس مجاز به راه اندازي بورسهاي منطقه اي در سطح كشور در چار چوب قانون بورس شده همچنين قانون گذار اجازه داده است تا نسبت به ايجاد بورس كالا با همكاري دستگاههاي مربوط اقدام شود كه جهت تبيين و روشن شدن مقررات بورس كالا( ماده 95 فوق الذكر و بند ط تبصره 35 قانون بودجه مصوب 1380 ) موضوع از مجلس شوراي اسلامي استفسار كه مجلس هم نظريه خود را بدين شرح اعلام نموده است كه بورس فلزات بايد در چهار چوب قانون بورس اوراق بهادار تشكيل شود و مقررات حاكم بر بورس كالا از جمله فلزات همان مقررات و ضوابط مندرج در قانون بورس اوراق بهادار مي باشد و برهمين اساس بورسهاي منطقه اي اوراق بهادار و بورس فلزات و محصولات كشاورزي در كشور تاسيس گرديده است .
بموجب قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت ( مصوب 30/6/1376 مجلس شوراي اسلامي) به منظور مشاركت عمومي در اجراي طرحهاي عمراني انتفاعي دولت مندرج در قوانين بودجه سالانه كل كشور و طرحهاي سود آور توليدي و ساختماني و خدماتي، به دولت و شركتهاي دولتي و شهرداريها و موسسه ها و نهادهاي عمومي غير دولتي و موسسه هاي عام المنفعه و شركتهاي وابسته به دستگاههاي يادشده و همچنين شركتهاي سهامي عام و خاص و شركتهاي تعاوني توليدي اجازه داده شده است تا طبق مقررات اين قانون قسمتي از منابع مالي مورد نياز براي اجراي طرحهاي يادشده شامل منابع مالي لازم براي تهيه مواد اوليه مورد نياز واحدهاي توليدي را از طريق انتشار و عرضه عمومي اوراق مشاركت تامين نمايند.
اوراق مشاركت اوراق بهادار با نام يا بي نام است كه بموجب قانون فوق به قيمت اسمي مشخص، براي مدت معين منتشر و به سرمايه گذاراني كه قصد مشاركت در اجراي طرح يادشده را دارند واگذار مي گردد. دارندگان اين اوراق به نسبت قيمت اسمي و مدت زمان مشاركت در سود حاصل از اجراي طرح مربوط شريك خواهند بود .
خريد و فروش اين اوراق مستقيما" و يا از طريق بورس اوراق بهادار مجاز مي باشد.
طبق اين قانون و آئين نامه اجرايي آن صرفا" شركتهاي سهامي عام مي تواتند اوراق مشاركت قابل تبديل يا تعويض با سهام منتشر كنند.
مبلغ پرداختي و يا تخصيصي بابت سود متعلق به اوراق مشاركت مشمول ماليات مقطوعي به نرخ 5 % بوده كه به استناد بند 5 ماده 145 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1380 سود فوق از پرداخت ماليات هم معاف گرديده است، بنابراين هيچ گونه مالياتي از اين بابت كسر نخواهد شد. شركتهاي تعاوني مجاز خواهند بود در صدي از سپرده ها و ذخائر قانوني خود را كه توسط هيئت وزيران تعيين مي شود به اوراق مشاركت تبديل نمايند.
فعاليت سازمان بورس اوراق بهادار در ابتدا با انجام چند معامله بر روي سهام بانك توسعه صنعتي و معدني آغاز و سپس سهام شركت نفت پارس ، اوراق قرضه دولتي ، اسناد خزانه ، اوراق قرضه سازمان گسترش مالكيت صنعتي و اوراق قرضه عباس آباد در بورس تهران پذيرفته شدند.
در طول سالهاي فعاليت بورس قبل از پيروزي انقلاب اسلامي ايران سهام بنگاهها ، شركتها و بانكهاي پذيرفته شده در بورس به 6 مورد با 6/2 ميليارد ريال سرمايه رسيد كه در سال 1357 به 105 بنگاه اقتصادي و با سرمايه اي بيش از 230 ميليارد ريال رسيد كه ارزش مبادلات در بورس از 15 ميليون ريال در سال 46 به 150 ميليارد ريال در سال 57 افزايش يافت ( تقريبا" ده هزار برابر ) .
بعد از پيروزي انقلاب و تغييري كه در نگرشها و مديريت واحدهاي دولتي و بنگاههاي اقتصادي پيش آمد تاثيراتي هم بر بازار بورس سهام گذارد ضمن آْنكه بانكها بموجب لايحه قانوني اداره امور بانكها در خرداد 1358 به 9 بانك ( 6 بانك تجاري و 3 بانك تخصصي ) در يكديگر ادغام و ملي شدند كه بعدها شركتهاي بيمه هم در يكديگر ادغام و تحت مالكيت دولت درآمدند .
در سال 1358 بموجب قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران تعدادي از شركتهاي پذيرفته شده در بورس از آن خارج و در نهايت تعداد شركتها و بنگاههاي اقتصادي بورس كه در سال 1357، 105 مورد بودند، به 56 مورد در سال 1367 كاهش يافت . سالهاي 1367 - 1358 دوره ركود بورس بوده است .
از سال 1368 با توجه به برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي و سياستهاي خصوصي سازي فعاليت مجدد بورس مورد توجه قرار گرفت و بعنوان زمينه و بستري براي فعاليتهاي خصوصي سازي مد نظر سياستگذاران واقع شد. با ورود شركتها به بازار بورس زمينه كاهش تصدي گري دولت، فعال شدن بازار سرمايه و رونق فعاليتهاي اقتصادي از سر گرفته شد به گونه‌اي كه تعداد موسسه ها و بنگاههاي اقتصادي پذيرفته شده در بورس از 56 شركت به 430 شركت تاكنون افزايش يافته است .
بورس سهام بازاري است كه سرمايه گذاران با خريد سهام يا اوراق مشاركت ضمن سهيم شدن در فعاليتهاي اقتصادي و شكوفائي اقتصاد ملي با اطمينان از وجود سودي مطمئن و بازده مناسب و قابليت نقدينگي سهام و اوراق بهادار و به عنوان عرصه اي براي سرمايه گذاريهاي كوتاه مدت و يا بلند مدت در آن مشاركت مي نمايند كه اين حركت آنها منافعي براي شركتها و موسسات سرمايه پذير ( واحدهاي اقتصادي كه سهام آنها يا اوراق مشاركت منتشره آنها از طريق بورس عرضه مي شود) دارد.
از منافع آن مي توان به تامين منابع مالي ، كمك به افزايش اعتبار و تغيير در شركاء و سهامداران و وجود شركائي جديد با قدرت ريسك پذيري و احيانا" تغيير مديريت اينگونه موسسات نام برد . به طور قطع يكي از راههاي افزايش رشد توليد ناخالص ملي ، ايجاد اشتغال ، كمك به توزيع عادلانه درآمدها ، بكار گيري نقدينگي و سرمايه هاي كوچك راكد ، كنترل حجم نقدينگي از طريق خريد سهام و اوراق مشاركت شركتها مي باشد .
* تعاونيها:
در تعريف شركت تعاوني مي توان به بيانيه هويت تعاوني كه توسط I.C.A ( اتحاديه بين المللي تعاون ) اعلام شده است اشاره نمود. بموجب اين تعريف، تعاوني اجتماع مستقل افرادي است كه به منظور تامين نيازها و اهداف مشترك اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي خود از طريق اداره و نظارت مردمي و دموكراتيك موسسه اي با مالكيت مشاع ، با همديگر به طور اختيار توافق كرده اند . ارزشهاي حاكم بر يك تعاوني را مي توان خودياري ، دموكراسي، برابري ، انصاف و اتحاد بيان نمود و اعضا تعاوني به ارزشهاي اخلاقي ، صداقت ، آزادي ، مسئوليت پذيري اجتماعي و دگر خواهي معتقدند.
بموجب اصل 43 قانون اساسي براي تامين استقلال اقتصادي جامعه و ريشه كن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد ، با حفظ آزادگي او ، اقتصاد جمهوري اسلامي ايران براساس ضوابطي از جمله: تامين شرايط و امكانات كار براي همه بمنظور رسيدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسائل كار در اختيار همه كساني كه قادر به كارند، ولي وسائل كار را ندارند ، در شكل تعاوني از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر كه نه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروههاي خاص منتهي شود و نه دولت را به صورت يك كارفرماي بزرگ مطلق درآورد استوار است .
اصل 44 قانون اساسي نيز نظام اقتصادي را بر پايه سه بخش دولتي ، تعاوني و خصوصي با برنامه ريزي منظم و صحيح استوار دانسته است ، بخش تعاوني شامل شركتها و موسسات تعاوني توليد و توزيع است كه در شهر و روستا حسب قانون تشكيل مي شوند.
شركتهاي تعاوني بعنوان بنگاههاي اقتصادي اجتماعي فرهنگي متشكل از حداقل 7 نفر شخص حقيقي و يا حقوقي غير دولتي و با اهداف مندرج در قانون بخش تعاون از جمله ايجاد فرصتهاي شغلي ، پيشگيري از تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروههاي خاص جهت تحقق عدالت اجتماعي ، جلوگيري از كارفرماي مطلق شدن دولت ، قرار گرفتن مديريت و منافع حاصله در اختيار نيروي كار و تشويق بهره برداري مستقيم از حاصل كار خود ، پيشگيري از انحصار ، احتكار و تورم و اضرار به غير ، توسعه و تحكيم مشاركت عمومي بين همه مردم و با سرمايه حداقل ده ميليون ريال در كشور تشكيل مي شوند.
هر چند شركتهاي تعاوني بصورت بنگاههاي اقتصادي فعاليت مي نمايند، اما اهداف اجتماعي و فرهنگي را هم تعقيب مي نمايند به بياني روشن تر در قياس با شركتهاي سهامي كه عمدتا" به سود آوري و منافع حاصل از عمليات شركت كه صرفا" ارزش مادي و ريالي دارد توجه ندارند.
تعاونيها به مسئله سود آوري بعنوان پارامتري تنها و مجرد نگاه نمي كنند، بلكه رضايتمندي اعضا ، تامين خواسته و نياز مشترك سهامداران و تحقق بخشي از اقتصاد نظام اسلامي كه در قانون اساسي به آن اشاره شده (از جمله فقر زدائي و رفع محروميت هم چنين ايجاد اشتغال) توجه دارند .
درتعاونيها بر خلاف شركتهاي سهامي كه رقابت( Competition ) خمير مايه اصلي آنهاست،( Cooperation) همكاري و معاضدت جاي آنرا مي گيرد و شايد وجه افتراق شركتهاي سهامي با تعاونيها از همين جا آغاز مي گردد ، از همين روست كه بجاي هر سهم يك راي هر عضو يك راي ( توجه به كرامت و شخصيت انساني بجاي توجه به سرمايه مادي فرد ) در تعاونيها وجود دارد و حتي داراي قانون خاص خود مي باشند و از قانون شركتهاي سهامي هم پيروي نمي نمايند ( اگر چه نقاط اشتراكي ممكن است وجود داشته باشد ).
بنيانگذاران نهضت تعاون در جهان ديدگاهي عدالت خواهانه در تاسيس تعاونيها داشته و سرمايه را براي تعاوني كافي نمي دانستند ( هر چند لازم است )، بلكه عدم تمايل به سود آوري صرف و بجاي آن رضايتمندي اعضا ، توزيع عادلانه درآمدها، تامين مايحتاج شركاء و حتي تقسيم سود منصفانه شركت را بصورت محدود مد نظر قرار داشتند.
در قانون تعاون سال 1350 و همچنين در اصول اوليه تعاون، اصل مازاد برگشتي يا جايزه خريد وجود دارد. بطوريكه سود شركتهاي تعاوني صرفا" بر مبناي سهام سهامداران مانند شركتهاي سهامي تقسيم نمي شود بلكه درصدي بعنوان سود سهام( تا سال 1370 اين درصد، نرخ جايزه اوراق قرضه دولتي و بر مبناي اعلام بانك مركزي 5/10 درصد بوده) و مابقي سود خالص (بسته به نوع شركت تعاوني) درتعاونيهاي مصرف بر مبناي معاملات عضو با تعاوني و در تعاونيهاي توليد يا كار بر مبناي ساعات كار و يا ارزش قطعي محصول بعنوان مازاد برگشتي تقسيم مي شد .
اصول اوليه و فعلي تعاون توجه بيشتري به مسائل انساني ، اجتماعي و فرهنگي دارد تا مسائل اقتصادي صرف و نهايتا" تعاوني را جايگاه و پناهگاهي كه به ارزشهاي انساني اهميت مي دهد و نه سرمايه آنها مي دانند .
ارزشها و كرامت انسان مهمتر از سرمايه و سهامي است كه عضو در شركت تعاوني دارا است و حتي فعاليتهاي اقتصادي را حول محور همكاري قرار دادن بجاي فعاليتهاي رقابتي از ارزشهاي حاكم بر تعاونيهاست ، به طوري كه چنانچه سهامداري در يك شركت تعاوني به رقابت با شركت خود بپردازد زمينه و مقدمات اخراج وي فراهم مي گردد. ضمنا" تعاونيها بنگاههايي مي باشند كه از مسائل سياسي به دور بوده و رعايت بي طرفي سياسي يكي از اصولي است كه بنيانگذاران تعاون بر آن تاكيد داشته اند. و اين در حالي است كه فعاليتهاي اقتصادي در نظام سرمايه داري ( اقتصاد سرمايه داري ) عمدتا" با فعاليتهاي سياسي هماهنگ و بعضا" در راستاي اهداف سياسي نظام اقتصاد بازار آزاد مي باشد.
در شركتهاي سهامي مهمترين اصلي كه محور فعاليت مي باشد و افراد را وادار به خريد سهام و سرمايه گذاري مي كند انگيزه سودجويي است در صورتيكه در تعاونيها چنين انگيزه و يا اصلي به تنهايي وجود ندارد و حتي ممكن است تعاوني صرفا" براي ارائه خدمات لازم به عموم مردم تشكيل شود و موسسين آن نه نيت سود جوئي بلكه فقط خيرخواهانه داشته باشند .
شركتهاي تعاوني در قياس با شركت هاي سهامي، ضمن داشتن وجوه اشتراك ، فرق هاي كلي و بعضا" در تعارض با يكديگر وجود دارد كه هم در شالوده و ساختار حقوقي آنها متجلي است و هم در اهداف آنها، كه ناشي از دو قانون تعاون و تجارت مي باشد. شايد بهمين دليل در قوانين مربوط به بورس و تجارت و تعاون مجوزي براي تبديل اينگونه شركتها به يكديگر وجود ندارد ( تبديل شركت سهامي اعم از عام يا خاص به تعاوني و بالعكس )، بلكه براساس مواد 5 و 278 و 297 قانون تجارت، شركتهاي سهامي خاص و عام مي توانند به شركتهاي مشمول قانون تجارت تبديل گردند.
با توجه به قانون بورس اوراق بهادار صرفا" سهام شركتهاي سهامي عام در بازار بورس قابل عرضه مي باشد. از اين رو سهام شركتهاي تعاوني به دلايل زير قابل عرضه در بازار بورس نمي باشند :
اولا" با عنايت به مفاد قانون تعاون و اساسنامه حاكم بر تعاونيها كه از قانون فوق اقتباس مي گردد ( اجازه عرضه و فروش سهام شركاء را در بازار بورس نداده است ).
ثانيا" قانون تاسيس بورس اوراق بهادار چنين اجازه اي را نداده است .
ثالثا" چنانچه قرار باشد سهام عضوي در تعاوني به شخص ديگري واگذار گردد اينكار بايستي با رضايت وي و تصويب هيئت مديره و دارا بودن شرايط عضويت فرد جديد صورت گيرد و هيچگونه تشريفات ديگر لازم نيست .
حال چنانچه شركتهاي تعاوني قصد سرمايه گذاري در شركتهاي سهامي را داشته باشند مي توانند از طريق كارگزاران بورس و با رعايت تشريفات لازم سهام يا اوراق مشاركت چنين شركتهايي را خريداري نمايد ضمن اينكه مراجعه مستقيم به شركتهاي سهامي و خريد سهام آنها هم منعي ندارد. در اين رابطه تعاونيها مي توانند به يكي از دو شكل فوق عمل كنند.
نكته در خور توجهي كه در قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت وجود دارد اين است كه اين امكان به تعاونيها ( تعاونيهاي توليدي ) داده شده است كه با رعايت مقررات نسبت به انتشار اوراق مشاركت اقدام نمايند. ضمن اينكه در ماده 17 قانون شركتهاي تعاوني اين امكان بنحو ديگري توسط قانونگذار مد نظر قرار گرفته كه تعاونيها با استفاده از توان مالي وزارتخانه ها ، سازمانها ، شركتهاي دولتي و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت ، بانكها ، شهرداريها ، شوراهاي اسلامي كشوري ، بنياد مستضعفان و ساير نهادهاي عمومي از طريق وام يا مشاركت ، مضاربه ، مزارعه ، مساقات ، اجاره ، اجاره به شرط تمليك ، بيع شرط و فروش اقساطي ، صلح مي توانند در تامين يا افزايش سرمايه خود اقدام نمايند بدون اينكه آنها عضو تعاوني شوند.
با توجه به ماده 1 قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت، تعاونيهاي توليدي اجازه دارند طبق مقررات قانون فوق و در اجراي طرحهاي عمراني اقتصادي دولت مندرج در قوانين بودجه سالانه كشور و طرحهاي سود آور توليدي و ساختماني و خدماتي قسمتي از منابع مالي مورد نياز خود را براي اجراي طرحهاي مذكور از طريق انتشار و عرضه عمومي اوراق مشاركت تامين نمايند و اوراق مشاركت فوق مستقيما" از طريق بورس اوراق بهادار قابل عرضه مي باشد.
اوراق مشاركت شركتهاي سهامي مي تواند قابل تبديل يا تعويض با سهام شركتها باشد اما در خصوص تعاونيها چنين موضوعي در قانون فوق پيش بيني نشده ولي چنانچه فردي اوراق مشاركت تعاونيهاي توليدي را خريداري نموده باشد در صورت داشتن شرايط عضويت و موافقت هيئت مديره عضويت وي در آن تعاوني مانعي نخواهد داشت.
ضمنا" بموجب ماده 12 قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت، كليه تعاونيها مي توانند درصدي از سپرده ها و ذخائر قانوني خود را كه توسط هيئت وزيران تعيين مي شود به اوراق مشاركت منتشره از طرف دولت تبديل نمايند كه نوعي سرمايه گذاري از طرف تعاونيها در طرحهاي ملي و عمومي محسوب مي گردد.
نتيجه گيري :
بورس اوراق بهادار، بازاري است براي معامله سهام شركتهاي سهامي عام ، اوراق قرضه و اوراق مشاركت .
با خريد اوراق بهادار توسط افراد و اشخاص رونق اقتصادي، ايجاد نقدينگي،كنترل قيمتها عملي ، سرمايه هاي اندك به جريان افتاده و فعاليتهاي بزرگ اقتصادي صورت مي گيرد.
كارگزاران بورس اشخاص حقيقي يا حقوقي هستند كه وظيفه آنها داد و ستد اوراق بهادار است و معاملات در بورس صرفا" توسط اين اشخاص صورت مي گيرد . اشخاص حقوقي كارگزار بورس موسسات مالي و اعتباري ايراني هستند كه بصورت شركت سهامي خاص تشكيل و صلاحيت آنها بايستي مورد تائيد بانك مركزي قرار گيرد.
صرفا" سهام شركتهاي سهامي عام قابل عرضه در بازار بورس مي باشد . شر كتهاي فوق و ديگر شركتها از جمله سهامي خاص قابل تبديل به تعاوني نبوده و تعاونيها هم قابل تبديل به شركتهاي مذكور نمي باشند.
تعاون بعنوان يك نهضت اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي ضمن داشتن اهداف اقتصادي ، فعاليتهاي اجتماعي و فرهنگي را هم همزمان تعقيب مي نمايد و تكيه بر ارزشهاي انساني دارد تا ارزشهاي اقتصادي.
شركتهاي تعاوني با عضويت حداقل 7 نفر شخص حقيقي يا حقوقي غير دولتي و با سرمايه ي حداقل ده ميليون ريال قابل تشكيل مي باشند.
تعاونيها اهدافي را تعقيب مي نمايند كه بعضا" شركتهاي سهامي و ساير شركتهاي مشمول قانون تجارت بدليل آنكه اصولا" براي فعاليتهاي تجاري تشكيل مي شوند ( ماده 2 و 94 و 186 و 141و 183 قانون تجارت) نمي توانند انجام دهند زيرا با سرشت آنها سازگاري نخواهد داشت .
در تعاونيها، اصل هر عضو يك راي، بجاي هر سهم يك راي، يك اصل بنيادين است و سود خالص را مي توان صرفا" بر مبناي سهام اعضا تقسيم ننمود بلكه با روشهاي ديگر از جمله ميزان خريد و فروش يا ساعات كار سهامداران يا ارزش توليدات هر عضو تقسيم و عينا" به آنها اعاده نمود. نهايتا" سهام اعضا مبناي اصلي تقسيم سود نخواهد بود. تعاونيها مي توانند سهام شركتهاي سهامي را با رعايت تشريفات خريداري نمايند كه يكي از اين طرق خريد سهام از طريق بورس اوراق بهادار و توسط كارگزاران بورس مي باشد.
كليه شركتهاي تعاوني مي توانند از محل سپرده ها و ذخائر قانوني خود درصدي را كه هيئت وزيران تعيين مي نمايد از اوراق مشاركت منتشره از طرف دولت خريداري نمايند.
صرفا" تعاونيهاي توليدي حق انتشار اوراق مشاركت و عرضه آنها را از طريق بورس اوراق بهادار دارند.
تعاونيها مي توانند با توجه به ماده 17 قانون تعاون نسبت به تامين منابع مالي، از طريق مشاركت با اشخاص حقوقي دولتي و غير دولتي، اقدام نمايند.

سهام شركتهاي سهامي خاص با توجه به ماده 21 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت، مصوب سال 1347 قابل عرضه و خريد و فروش در بورس اوراق بهادار يا بانكها نمي باشد.


  نظرات ()
مطالب اخیر دبیرکل خانه تعاونگران ایران عنوان کرد: در دوازدهمین جشنواره تعاونی‌های؛ مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان: استاندار خوزستان: مدیر کل امور روستایی استانداری خوزستان: مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان خبر داد:‌ با حضور در گلزار شهیدان؛ سیدنور محمدپور: مدیر تعاون، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان: مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان:
کلمات کلیدی وبلاگ (۳) ‌صادرات غیرنفتی (۱) «اطهر» (۱) «عموعلی» (۱) «نگاه شما» (۱) 'اصکابا' (۱) 'عبدالعلی تاجی' (۱) 'قهرمان طاهری' (۱) 'محمد حسین کلاتهایی' (۱) "ایران کد" (۱) " تعاون بازار" (۱) " حسین رحمانی نیا " (۱) "اتاق جنگ" (۱) "احمدرضا خنفری" (۱) "اسکاد" (۱) "پشت میزنشینی" (۱) "دفتر مدیریت عملکرد" (۱) "دورکاری" (٢) "شورای نخبگان تعاون" (۱) "عبدالمجید غریب رضا" (۱) "کار، تعاون و اشتغال" (۱) کار و رفاه اجتماعی خوزستان (۱) 102 نماینده (۱) 11 تا 17 شهریور (۱) 16 آذرماه (۱) 17 امرداد (۳) 17 مرداد (۱) 22 بهمن (۳) 27 اردی بهشت (۱) 27 اردیبهشت (۱) 27 مرداد (۱) ٢٠١٢ سال بین‌المللی تعاون (۱) 300 شرکت بین المللی (۱) 4 شرکت تعاونی (۱) ۴۹ راهبرد تعاو (۱) 600 تعاونی مرزنشین (۱) 6400 فرصت شغلی (۱) 80 طرح تعاونی (۱) 87 درصدی (۱) ica (۱) iso 9001 (۱) iso14001 (۱) www7tbir (۱) آبادان (۱٠) آبزیان (۱) آتش سوزی کادوس آبادان (۱) آذربایجان شرقی (٢) آذربایجان غربی (۱) آرامش (۱) آرای سازشی (۱) آرمان های امام راحل (۱) آزادسازی خرمشهر (۱) آزادسازی معاملات سهام عدالت (۱) آزاده (۱) آزاده جبار میاحی (۱) آزمون (۱) آزمون ادواری (۱) آزمون استخدامی (۱) آستاراخان (۱) آسیب‌های اجتماعی (۱) آغاز به کار اداره کل تعاون استان البرز (۱) آفریقا و خاورمیانه (۱) آمار (٢) آموزش (۱) آموزش‌های کارآفرین (۱) آموزش مهارتی (۱) آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای (۱) آیت‌ ا دکتر حیدری (۱) آیت‌ا سیدعلی شفیعی (۱) آیت ا دکتر محسن حیدری (۱) آیت ا سیدعلی شفیعی (۱) آیت ا شفیعی (۱) آیت ا موسوی جزایری (۱) آیت ا موسوی جزایری (۱) آیت الله محمدرضا ناصری (۱) آیین زیارت عاشورا (۱) آیین نامه ماده 80 (۱) ابراهیمی پور (۱) ابرکوه (۱) ابوالقاسم مدائن (۱) اپراتور تلفن (۱) اتاق‌های تعاون و بازرگانی (۱) اتاق بازرگانی بصره (۱) اتاق تعاون (٤) اتاق تعاون استان خوزستان (۱) اتاق تعاون ایران (۱) اتاق تعاون بصره (۱) اتاق تعاون خوزستان (۳) اتاق تعاون مرکزی (۱) اتاق فکر (٢) اتاق قبلی تعاون (۱) اتاق های تعاون (۱) اتباع خارجی (۳) اتحاد شلمچه اروند (۱) اتحادیه ica (۱) اتحادیه بین‌المللی تعاون (٢) اتحادیه تعاونی‌های تکثیر و پرورش آبزیان (۱) اتحادیه تعاونی ها (۱) اتوبوس گردش تعاون (۱) اجتماعی و اعتیاد (۱) اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها (۱) اجلاس ilo (۱) اجلاس جهانی کار (۱) احسان ارکانی (۱) احمد توکلی (۱) احمد راستی (۱) احمد سلامات (۱) احمد لطفی نژاد (۱) احمدرضا خنفری (۱) احمدرضا لاهیجان زاده (۱) اداره شرق اهواز (۱) اداره های کل تعاون و پست استان خوزستان (۱) اداره کل تعاون (٤) اداره کل تعاون و کار استان (۱) اداره کل حمایت از مشاغل (۱) ارباب رجوع (٢) اردوی جهادی اشتغال تعاون (۱) ارز (۱) ارزیابی (۱) ارزیابی عملکرد کارمندان (۱) ارزیابی و بازرسی (۱) ارسلان قاسمی (۱) از جامعه کار، تولید و تعاون (۱) از خلیج فارس تا خزر (۱) از شعار تا واقعیت (۱) ازی های جهانی کارگری (۱) اساسنامه (٢) استاد شاگردی (۱) استاد محب (۱) استان (٧) استان اردبیل (۱) استان اصفهان (۱) استان البرز (۳) استان بصره (۱) استان خوزستان (۱۱) استان سمنان (۱) استان گلستان (۱) استان لرستان (۱) استان نخست (۱) استان ها (۱) استان های پایلوت (۱) استان کارگری (۱) استاندار (۱) استاندار خراسان رضوی (۱) استاندار خوزستان (٧) استاندار قم (۱) استانی (۱) استخدام (٢) استخدام نیمه وقت بانوان (۱) استخر سرپوشیده (۱) استعفا (۱) استقبال (۱) استقبال++ (۱) استکبار (۱) استیضاح (۱) اسحاق شکرانه (۱) اسفندماه (۱) اسماعیل خلیل‌زاده (۱) اسماعیل نیلچیان (۱) اشتغال (۱٧) اشتغال بسیجیان و رزمندگان (۱) اشتغال پایدار (۱) اشتغال جامعه ایثارگران (۱) اشتغال جوانان (۱) اشتغال جوانان روستایی (۱) اشتغال خانگی (۱) اشتغال خانوادگى (۱) اشتغال زایی (۱) اشتغال معتادان بهبودیافته (۱) اشتغال مولد (۱) اشتغال و کارآفرینی (۱) اشتغال کشور (۱) اشتغالزایی در خرمشهر (۱) اصل 43 قانون اساسی (۱) اصل 44 (۱) اصل 44 قانون اساسی (۱) اصلاح قانون تعاون (۳) اصلاح قانون کار (٢) اطلاع رسانی در بخش تعاونی (۱) اعتبارات امسال مشاغل خانگی (۱) اعتیاد (۱) اعزام نیرو (۱) اعیاد شعبانیه (۱) افتتاح (۱) افتتاح 75 تعاونی (۱) افتتاح حساب (۱) افتتاح مرکز مشاوره روانشناسی تلفنی ویژه کارگران (۱) افتتاحیه (۱) افراد جویای کار (۱) افراد غیر بومی (۱) افزایش اعتبارات بانکی (۱) افزایش بهره وری (۱) افزایش تولید داخلی (۱) افزایش حقوق کارمندان (۱) افطار (۱) افکار عمومی (۱) اقبال محمدیان (۳) اقتصاد (۱) اقتصاد تعاونی (٢) اقتصاد مقاومتی (٧) اقتصاد مقاومتی مجمع بسیج (۱) اقتصاد ملی (٢) اقتصادی (۱) اقشار آسیب‌پذیر (۱) البرز محمدی (۱) المپیادجهانی (۱) المپیک کارگران (۱) المپیک کارگری (۱) الهه موالی زاده (۱) امام جمعه (۱) امام جمعه آبادان (٤) امام جمعه اروندکنار (۱) امام جمعه اهواز (۱) امام جمعه موقت دزفول (۱) امرالله فلاح‌زاده (۱) امنیت کشور (۱) امید مطیری (٢) امیر (عبدالامر) (۱) امیر عفراوی (۱) امیر میمنت‌آبادی (۱) امیرحسین نظری (۱) انتخابات (٤) انتخابات اتاق تعاون (٢) انتخابات اخیر اتاق تعاون (۱) انتخابات هیات مدیره (۱) انتخابی (۱) انتصاب های جدید (۳) انجمن تالاسمی (۱) انجمن صنفی (۱) انجمن همگن (۱) اندیمشک (٢) انصاری زاده (٢) انضباط اداری (۱) انعقاد تفاهم نامه (۱) انفجار کارخانه سیمان رامهرمز (۱) انقلاب اسلامی (۱) انگلستان (۱) انکارناپذیر (۱) اهواز (۱٥) اهواز نیوز (۱) اهوازنیوز (۱) اوراق بهادار (۱) اکیپ کارشناسی نظارتی (۱) ایتالیا (٢) ایثارگران (۱) ایجاد 25 میلیون شغل (۱) ایجاد 30 هزار فرصت شغلی (۱) ایجاد اشتغال جوانان (٢) ایده های نو (۱) ایذه (۱) ایران (٥) ایران و ژاپن (۱) ایران کد (۱) ایسنا (۱) ایمان کفایی مهر (۱) ایمنی و بهداشت کار (۱) با اشتغالزایی در تعاونی ها (۱) بازار کار (۱) بازارچه (۱) بازارچه های محلی (۱) بازارهای جهانی (۱) بازدید (٢) بازدید سرزده (۱) بازرس کار (۱) بازرسان (۱) بازرسی (۳) بازرسی های کاربردی (۱) بازرسی هدفمند (۱) بازنشستگان (٢) بازنشستگاه نی بر (۱) بازنشستگی کارمندان (۱) بازنشسته (٢) باشگاه‌های ورزشی (۱) باغملک (۳) بالای 14 سال اهواز (۱) بانک (۱) بانک اشتغال (۱) بانک اطلاعات ملی کارجویان (۱) بانک تخصصی تعاون (۱) بانک توسعه تعاون (۳) بانک ملی (۱) بانک ملی نخبگان (۱) بانک ها (٢) بانکداری الکترونیک (۱) بانکی (۱) باورهای دینی (۱) باوی و کارون (۱) بخش‌های تعاونی‌ و خصوصی (۱) بخش تعاونی (۱٩) بخش تعاونی خوزستان (۱) بخش تعاونی دزفول (۱) بخش تعاونی و نیاز اشتغالزایی (۱) بخش تولید (۱) بخش خصوص (۱) بخش خصوصی (۱) بخش ساختمان (۱) بخش سلامت (۱) بخش کشاورزی (۱) بخش کشاورزی خوزستان (۱) بخشنامه استاندار (۱) بخشودگی بیمه و مالیات (۱) بخشودگی سهم کارفرما (۱) بدون صرف هزینه (۱) برای شرکت در راه پیمایی (۱) برتر ملی (٢) برترین چهره (۱) بررسی حوادث ناشی از کار (۱) بررسی روابط بخش تعاونی ایران با چین (۱) بررسی نقش اقتصاد تعاونی (۱) بررسی و تصویب (۱) بررسی وضعیت اشتغال افراد (۱) برق (۱) برق اهواز (۱) برگزاری دوره حقوقی++ (۱) برگزاری همایش (۱) برنامه‌هاى اشتغال (۱) برنامه پنجم (٢) برنامه پنجم توسعه؛ (۱) برنامه ریزان (۱) برنامه ها (۱) برنامه های هفته تعاون (۱) برون سپاری (۱) بروکراسی‌های اداری (۱) برکات انقلاب (۱) برکناری تعاونی‌ها از قدرت (۱) برکناری مدیران تعاون استان ها (۱) بستر مناسب (۱) بسته‌های جدید ارزی و ریالی (۱) بسته اشتغال (۱) بسته پیشنهادی (٢) بسته حمایتی (۱) بسته حمایتی تعاونی‌ها با هدفمندی یارانه‌ها (۱) بسیج (۱) بسیج امکانات (۱) بسیج وزارت تعاون (۱) بصره (٢) بلاتکلیف (۱) بنادر و دریانوردی خوزستان++ (۱) بند «و» ماده 80 (۱) بنگاه‌های زودبازده اقتصادی (۱) بنگاه‌های واگذارشده (۱) بنگاه های اقتصادی (۱) بنیاد توسعه کارآفرینی و تعاون (۱) به طرح های تعاونی استان (۱) به مناسبت (۱) به کارگیری مددجویان بهزیستی (۱) بهار (۱) بهبهان (۱) بهترین بخش (۱) بهترین راه کار توسعه گردشگری (۱) بهداشت و سلامت (۱) بهرام ایلخاص‌زاده (۱) بهرام بقالی (۱) بهره برداری (۱) بهره وری (۱) بهزیستی (٢) بهشت علی (۱) بهمن (۱) بهمن خادم (۱) بودجه سال 1391 (۱) بورس (٢) بورس ایده (۱) بورس تخصصی تعاونی‌ها (۱) بی مهری به عباس جوهری (۱) بی کاری (۱) بیژن رمضانی (۱) بیماران خاص (۱) بیماران صعب‌العلاج (٢) بیمارستان ۹۶ تختخوابی (۱) بیمه (٤) بیمه‌ درمانی (۱) بیمه اجتماعی (۱) بیمه اجتماعی فراگیر (۱) بیمه بیکاری (٧) بیمه بیکاری و حمایت از مشاغل (٢) بیمه تعاون (۱) بیمه تکمیلی (۱) بیمه روستاییان (۱) بیمه سلامت (٢) بیمه های اجتماعی (۱) بیمه و درمان (۱) بیمه کارگران (۱) بیمه ی سهم کارفرما (۱) بین المللی (۱) بیکاران (۱) بیکاری (۱) پاداش هفته تعاون (۱) پادگان گتوند (۱) پاسارگاد آبادان (۱) پالایش و پتروشیمی (۱) پایگاه سلامت اجتماعی (۱) پذیره‌نویسی (۱) پرداخت تسهیلات (۱) پرستاران (۱) پروانه کار (۱) پرورش آبزیان (۱) پرورش ماهی در قفس (۱) پروژه استقرار (۱) پروژه تعاونی (۱) پرویز محمدی (٢) پزشک خانواده (٢) پژوهش (۱) پنجمین جشنواره تعاونی‌های برتر (۱) پنجمین جلسه کار گروه اشتغال خوزستان (۱) پیام تبریک (٦) پیام تسلیت (۱) پیام تسلیت صفائی (۱) پیام دکتر علی ربیعی (٢) پیش‌نویس اصلاح قانون (۱) پیشنهاد (٢) پیشکسوتان (۱) پیگیری مطالبات (۱) پیمانکاران (۱) پیمانکاران درخوزستان (۱) تابناک (۱) تاسیس تعاونی‌های کارآفرینی و دانش بنیان دانشگاهی (۱) تاسیس صرافی (۱) تالار بورس تعاون (۱) تامین اجتماعی (٧) تامین مالی تعاونی‌ها (۱) تامین مسکن (۱) تامین منابع ، تسهیلات بانکی (۱) تبدیل تعاونی های آزاد به بانک (۱) تبدیل وضعیت (۱) تبریک (۱) تجدید بیعت (۱) تجلیل (۱) تجلیل از تعاونی‌های برگزیده مسکن مهر (۱) تجلیل از تعاونی های آبادان (۱) تجلیل از تعاونی های برتر استان (۱) تجلیل از تعاونی های برتر خوزستان (۱) تجلیل از مسوول روابط عمومی (۱) تجمع 500 کارگر شرکت نیشکر هفت تپه (۱) تجمیع (۱) تحریم اقتصادی (۱) تحریم ها (۱) تحقق (۱) تحقق اقتصاد مقاومتی (٢) تحقق توسعه پایدار (۱) تحول اداری (۱) تدوین (٢) تدوین سند توسعه اشتغال (۱) تذکرة الرجال (۱) تسریع در امر اشتغال (۱) تسهیلات (٢) تسهیلات 500 میلیون (۱) تسهیلات اشتغال (۱) تسهیلات بانکی (٢) تسهیلات به تعاونگران (۱) تسهیلات مشاغل‌خانگی (۱) تسهیلات مشاغل خانگی (۱) تشکل‌های صنفی (۱) تشکل های تعاون (۱) تشکیل اداره نظارت (۱) تشکیل تعاونی های (۱) تشکیل شرکت های تعاونی (۱) تشکیل کارگروه بازرسی (۱) تصویب طرح توانمندسازی بنیادهای توسعه تعاون (۱) تعاون (٦) تعاون آذربایجان شرقی (۱) تعاون استان زنجان (۱) تعاون تهران (۱) تعاون خراسان شمالی (۱) تعاون محور اشتغال (۱) تعاون و اقتصاد مقاومتی (۱) تعاون و نظام سلامت (۱) تعاون و کار (٢) تعاون کرمانشاه (۱) تعاون، کار و رفاه (۱) تعاون، کار و رفاه خوزستان (٢) تعاونگر خوزستانی (۱) تعاونگران (۱) تعاونگران از (۱) تعاوني‌هاي مرزنشين خوزستان (۱) تعاونی (۱٠) تعاونی‌ها (۳) تعاونی‌های‌ مسکن مهر آبادان (۱) تعاونی‌های اعتبار (۱) تعاونی‌های اعتباری غیرمجاز (۱) تعاونی‌های بر‌تر شوش (۱) تعاونی‌های برتر (٦) تعاونی‌های برتر خوزستان (۱) تعاونی‌های بزرگ (۱) تعاونی‌های تخصصی داروخانه‌ها (۱) تعاونی‌های توسعه و عمران شهری (۱) تعاونی‌های خوزستان (۱) تعاونی‌های دانش‌بنیان (۱) تعاونی‌های صیادان (۱) تعاونی‌های مصرف همیار (۱) تعاونی‌های نسل جدید (۱) تعاونی آب معدنی (۱) تعاونی برتر ملی++ (۱) تعاونی بهمن ایثار (۱) تعاونی پوشاک بانوان (۱) تعاونی توسعه روستایی (۱) تعاونی توسعه و عمران (۱) تعاونی تولیدی (۱) تعاونی تولیدی در دزفول (۱) تعاونی سهامی‌عام (۱) تعاونی سهامی عام (۱) تعاونی صنایع پلاستیک تهران (۱) تعاونی فرا استانی خوابگاه‌‌داران غیردولتی (۱) تعاونی فراگیر کشور (٢) تعاونی لنج داران (۱) تعاونی مرزنشینان (۱) تعاونی مسکن مهر (۱) تعاونی مصرف بزرگ (۱) تعاونی مصرف مجازی (۱) تعاونی مصرف همیار (۱) تعاونی نخل داران (۱) تعاونی ها (٧) تعاونی ها در جهان (۱) تعاونی ها و بورس (۱) تعاونی های (۱) تعاونی های اعتبار (۱) تعاونی های اعتبار استانی (۱) تعاونی های اعتباری (٢) تعاونی های ایران و ژاپن (۱) تعاونی های بانوان (۱) تعاونی های برتر (٧) تعاونی های تاکسیرانی (۱) تعاونی های توسعه شهری (۱) تعاونی های تولیدی (۱) تعاونی های جهان (۱) تعاونی های خوزستان (۱) تعاونی های دانش بنیان (۳) تعاونی های دهیاری (٢) تعاونی های صیادی و آبزی پروری (۱) تعاونی های فراگیر (۱) تعاونی های فعال (۱) تعاونی های گردشگری (۱) تعاونی های مرزنشین (۱) تعاونی های مرزنشینان (٤) تعاونی های مسکن (۱) تعاونی های مسکن مهر (٢) تعاونی های نوع جدید (۱) تعاونی های نوع جدید وزارت تعاون (۱) تعاونی های کارگری (۱) تعاونی های کشاورزی (۱) تعاونی های کشور (۱) تعاونی همیار (۱) تعاونیهای بانوان، (۱) تعاونیهای تاکسیرانی (۱) تعاونی‎های دانش بنیان هوا فضا (۱) تعاونیهای عرضه و بازاریابی جمهوری خلق چین (۱) تعرفه‌های درمانی (۱) تعطیل (۱) تعهد اشتغال (۱) تعهد اشتغال استان (۱) تعیین مزد 91 (۱) تعیین مزد کارگران (۱) تغییر ساختار (۱) تفاهم‌نامه 4 جانبه تعاون و هوافضا (۱) تفاهم‌نامه همکاری با سازمان میراث (۱) تفاهم نامه (٤) تفاهم نامه با سازمان حفاظت محیط زیست (۱) تفاهم نامه با شیلات (۱) تفاهم نامه مشترک (۱) تفاهم نامه ی مشترک بین مدیران کل تعاون (۱) تفاهمنامه وزارت تعاون (۱) تفکیک سهم بخش تعاونی (۱) تقدیر (۱) تقدیر از بازنشستگان تعاونگر (۱) تقدیر از خبرنگاران (۱) تقدیر از هوشمند صفائی (۱) تمام شماری و سرشماری تعاونی‌ها (۱) تمدید مهلت ثبت نام (۱) تنیس (۱) تهدید تعاونی ها (۱) تهران (٢) توانمندی های (۱) تودیع مسعود امینی (۱) تور رسانه‌ای اشتغال (۱) توسعه (٤) توسعه اشتغال (۱) توسعه اشتغال پایدار (۱) توسعه اقتصادی (۱) توسعه تجارت تعاون (۱) توسعه روستایی (۱) توسعه سرمایه گذاری (۱) توسعه عدالت (۱) توسعه کارآفرینی (۱) تولید ملی (۱) تولید و انتشار خبر (۱) تولیدی آبادان (۱) تولیدی و خدماتی (۱) تک تاراز جنوب (۱) تکریم ارباب رجوع (٢) تکلیف دستگاه ها (۱) تیم فوتبال کارگری (۱) ثبت اسناد و املاک خوزستان (۱) ثبت نام (٢) ثبت نام 34 هزار خوزستانی (۱) ثبت نام 556 تعاونی (۱) ثبت نام مشاغل خانگی (۱) جاسم شمیری (۱) جام رمضان (۱) جامع علمی کاربردی (۱) جامعه (٢) جامعه کارگری (٢) جامعه ی کارگری (۱) جانباز (۱) جانباز آبادانی (۱) جانبازان (۱) جایزه تعالی تعاونی (٢) جایزه خودرو (۱) جایزه ملی تعالی (۱) جذب معلولان (۱) جذب نیروی بومی (۱) جراثقال (۱) جزیره ابوموسی (٢) جزیره کیش (۱) جشن خانوادگی تعاون (۱) جشن ملی 22 بهمن (۱) جشنواره (٧) جشنواره ملی جوان ایرانی (٢) جشنواره امتنان (٢) جشنواره تعاونی های برتر خوزستان (۱) جشنواره مطبوعات (۱) جشنواره ملی عکس (۱) جشنواره ملی عکس تعاون (۱) جلسه (۱) جلسه شورای اداری (۱) جلسه شورای عالی اشتغال (۱) جلسه شورای هماهنگی (۱) جمیل جلالی (٥) جمیل جلالی و سید موسی پیروان (۱) جهاد اقتصادی (٢) جواد سعدون زاده (٢) جوانان ماهشهر و بندر امام (۱) جودوکار خوزستانی (۱) جویندگان کار (۱) چالش (۱) چرا جشنواره ملی تعاونی های برتر کشور لغو شد؟! (۱) چشم انداز تعاون در ایران (٢) چهار تعاونی برتر ملی (۱) چهارمین (۱) چویبده و اروندکنار (۱) حاج حسن اهوازی (۱) حادثه (۱) حادثه پتروشیمی مارون (۱) حادثه کادوس آبادان (۱) حامی زنان (۱) حبیب اله بهرامی (۳) حجت الاسلام مرتضی بیگدلی (۱) حذف حق رای اتحادیه ها (۱) حذف یارانه (۱) حراست (۱) حسن طایی (۱) حسین پورحسینی (۱) حسین جعفر خادم (٢) حسین خوشایند (۱) حسین رحمانی نیا (۱) حسین محمدخانی (۱) حسین منوری (۱) حسین نظری (٦) حسینعلی خواجه مظفری (۱) حسینی نیا (٢) حضرت زهرا(س) (۱) حفظ محیط زیست (۱) حق الزحمه (۱) حقوق‌ (۱) حقوق کارگران (۱) حل مشکل بیکاری (۱) حماسه اقتصادی (۱) حماسه سیاسی (۱) حمایت (۱) حمایت از اشتغال های خرد (۱) حمایت از ایده‌های اقتصادی نخبگان (۱) حمایت از تعاونی ها (٢) حمایت از مشاغل (۱) حمایت از کار (۱) حمایت شدگان (۱) حمداله رستمی (۱) حمل و نقل کشور (۱) حمیدرضا فولادگر (۱) حمیدیه (۱) حمیرا قهرمانی (۱) حوادث (۱) حوادث ناشی از کار (۱) حوادث کار (۱) حوزه تعاونی کشور (۱) حوزه سلامت (۱) حوزه های جدید فعالیت تعاونی ها (۱) خارج از کشور (۱) خارجی ها (۱) خاموشی وزارت تعاون (۱) خانم امیدوار (۱) خانم دانشور (۱) خانه‌های مسکن مهر (۱) خانه بهداشت (٢) خانه تعاونگران (۳) خانه تعاونگران ایران (٢) خانه تعاونگران ایرانی (۱) خانه مهر (۱) خانواده شهدای کارگر (۱) خانواده شهدا و جانبازان (۱) خانواده ها (۱) خبرگزاری ایرنا (۱) خبرگزاری ایسنا (۱) خبرگزاری مهر (۱) خبرگزاری ها (۱) خبرنگار ایسنا (۱) خبرنگاران (٢) خدمات دندانپزشکی (۱) خدمات رسانی به ارباب رجوع (۱) خدمات شهری (۱) خدمات کشوری (۱) خدمت رسانی به کارگران (۱) خرما (۱) خرمشهر (۸) خروجی دانشگاه ها (۱) خسرو نشان (۱) خسرو کیارسی (۱) خط فقر (۱) خطوط اعتباری ویژه (۱) خطیب زاده (۱) خودرو (۱) خوزستان (٥٤) خوشه کفش (۱) دارندگان مدارک تحصیلی (۱) دارو (۱) داریوش پاکبین (۳) داریوش کاووسی نژاد (۱) داغر سواری (۱) دانش آموختگان دانشگاهی (۱) دانش بنیان (٢) دانشجویان (۱) دانشگاه (٢) دانشگاه علوم پزشکی (۱) داوری ‌556 تعاونی (۱) دبیر (۱) دبیر کارگروه (۱) دبیرکل اتاق تعاون مرکزی (۱) دبیرکلی اتاق تعاون (۱) دختران معلول (۱) در آیین معارفه مدیرکل تعاون، (۱) در اداره های تعاون، کار و رفاه شهرستان ها (۱) در اداره کل تعاون، کار و رفاه خوزستان (۱) در استان خوزستان (۱) در اقتصاد ملی (۱) در اهواز (۳) در ایجاد اشتغال کشورهای اروپایی (۱) در تعاونی های مسکن مهر خوزستان (۱) در خوزستان (٤) در دهه مبارک فجر (۱) در دیدار با دست اندرکاران بخش تعاونی (۱) در سایت (۱) در قالب تشکل های تعاونی (۱) در وزارت تعاون (۱) درآمد واگذاری ها (۱) درخوزستان (۱) درگذشت علی هویسی (۱) دریافت استانداردهای داخلی و ایزو (۱) دریافت تسهیلات (۱) دریافت تسهیلات ارزی (۱) دزفول (۸) دستگاه‌ کارت خوان (۱) دستمزد (۱) دستمزد کارگران (٢) دستور دکتر علی ربیعی (۱) دستورالعمل اجرایی (۱) دشت ستاک مسجدسلیمان (۱) دعوت هوشمند صفائی (۱) دفاع مقدس (٤) دفتر فنی (۱) دفترچه (۱) دفترچه بیمه درمانی (۱) دلاور نظری (۱) دلایل ادغام نشدن وزارت تعاون در وزارتخانه های ادغا (۱) دلایل پایین بودن (۱) ده هزار میلیارد ریالی (۱) دهمین جشنواره (۳) دهمین جشنواره ملی (۱) دهمین دوره (۱) دهه فجر (٤) دهه کرامت (۱) دهه ی مبارک فجر (۱) دهیاران (۱) دوازدهمین جشنواره (۳) دوازدهمین جشنواره تعاونی برتر (٢) دوره فشرده (۱) دورکاران (۱) دوستعلی (۱) دولت (۱) دولت دهم (۱) دولتی ترین اقتصاد (۱) دومین جشنواره شهر و رسانه (۱) دونده خرمشهری (۱) دونده خوزستانی (۱) دکتر حسینی نیا (۱) دکتر حیدری (۱) دکتر ربیعی (۱) دکتر زراسوندی (۱) دکتر سید محمدرضا موالی زاده (۱) دکتر شاهرخ جابرزاده (۱) دکتر شیخ الاسلامی (٢) دکتر عبدالرضا شیخ‌الاسلامی (٢) دکتر عبدالرضا شیخ الاسلامی (۱) دکتر عظیم فضلی پور (۱) دکتر علی ربیعی (٥) دکتر غلامحسین حسینی نیا (۱) دکتر فیروزآبادی (۱) دکتر مجید دوستعلی (۱) دکتر محمد عباسی (۱) دکتر موالی زاده (۱) دکتر هادی مقدسی (۱) دیدار (۱) دیدار نوروزی (۱) ذراتی (۱) ذیحساب تعاون (۱) رامین اسدی (٢) رانت (۱) رانندگان فاقد بیمه (۱) راه اندازی (۳) راه پیمایی (۳) راه پیمایی 22 بهمن (٢) رباط کریم (۱) رتبه شایسته (۱) رحمان رنجبر (۱) رحیم الهایی سحر (۱) رزمایش رزمی فرهنگی (۱) رسانه های دیجیتال خوزستان (۱) رسانه های همگانی (۱) رسیدگی به دعاوی (۱) رسیدگی به شکایات (۱) رسیدگی به وضعیت مصدوما (۱) رشته‌های دانشگاهی تعاون (۱) رصد وضعیت زنان و خانواده (۱) رضا شریعت (۱) رضا گنجاپور (٢) رضا میرانی (٢٢) رضامیرانی (۱) رفاه اجتماعی (۱) رفاه مردم خوزستان (۱) رقیه محمودی (۱) رمضان (٢) روابط عمومی (۱) روح تعاون (۱) روز جهانی قدس (۳) روز خبرنگار (٤) روز دانشجو (۱) روز دختر (۱) روز روابط عمومی (۱) روز زن (٢) روز مادر (۱) روز ملی ارتباطات (۱) روز ملی ارتباطات و روابط عموم (۱) روز کارمند (۱) روزها (۱) روزهای پس از تحریم (۱) روستاییان و عشایر (۱) روسیه (۱) روند ساخت و ساز (۱) رونمایی یک نسخه (۱) رویا درویش‌خضری مشاور وزیر تعاون: (۱) ری (۱) رییس اتاق ایران (۱) رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اندیمشک (۱) رییس اداره تعاون، کار و رفاه هندیجان (۱) رییس جمهور (۱) رییس جمهور نیجر (۱) رییس فراکسیون تعاون مجلس (۱) زلزله زدگان (۱) زمین چمن (۱) زنجان (۱) زنجیره ای (۱) زنگ آغاز (۱) زهرا غبیشاوی (۱) زودبازده‎ها (۱) ژاپن و کره جنوبی (۱) ساتنا اینترنتی (۱) ساخت مسکن (۱) ساختمان وزارت رفاه و تعاون (۱) سادات ابراهیمی (۱) سازمان بهزیستی (٢) سازمان بورس (۳) سازمان بیمه سلامت (۱) سازمان تامین اجتماعی (۱) سازمان خصوصی سازی و بورس (۱) سازمان منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر (۱) ساسان کرمی (۱) ساسان کریمی (۱) سال 93 (۱) سال 1391 (۱) سال 91 (٢) سال 92 (۱) سال 93 (٢) سال 94 (۱) سال بین‌المللی تعاون (٢) سال بین المللی تعاون (۱) سال نو (٢) سال همت مضاعف (۱) سالروز آزادسازی خرمشهر (۱) ساماندهی (۱) ساماندهی نیروهای پیمانکاری (۱) ساماندهی و حمایت (۱) ساماندهی کارجویان (۱) سامانه اشتغال رصد (۱) سامانه نظارت بر عملکرد تعاونی ها (۱) سامانه وزارت تعاون (۱) سامد (۱) سایت مشاغل سخت و زیان آور (۱) سایت وزارت تعاون (۱) سبد غذایی (۱) ستون اقتصاد مقاومتی (۱) سراسری بیمه بیکاری و حمایت از مشاغل (۱) سراسری بیمه بیکاری و حمایت از مشاغل» (۱) سرای روزنامه‌نگاران (۱) سرباز تعاون یار (۱) سرپرست تعاون آستارا (۱) سرپرست خانوار (٢) سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان دزفول (۱) سرپرست وزارت ورزش (۱) سرپرست وزارت ورزش و جوانان (۱) سردار شاهوار پور (۱) سردبیران (۱) سرمایه‌گذاری تعاونی‎ها در صنایع جدید (۱) سرمایه انسانی (۱) سرمایه ایرانی (۱) سرمایه گذاران (٢) سرمایه گذاری (۱٠) سرمایه گذاری خوزستان (٢) سطح‌بندی شاغلان (۱) سعداله عبدالهی (۱) سعید حمید (۱۱) سعید مرتضوی (۳) سفر هیات 10 نفره اتاق تعاون به کره جنوبی (۱) سفیر (۱) سمیر عیاشی (۱) سمینار برند و تبلیغات بازار (٢) سنجش مهارت (۱) سند اشتغال پایدار (۱) سند توسعه اشتغال (٢) سند توسعه اشتغال خوزستان (٢) سند توسعه تعاون (۱) سند جامع بخش تعاونی (۱) سند ملی کار شایسته (۱) سهام (۱) سهام ایران خودرو (۱) سهام ترجیحی (۱) سهام عدالت (۳) سهراب براندیشه (۱) سهم 25 درصدی (۱) سهم بخش تعاونی (۱) سهم خوزستان (۱) سهم دولت (۱) سهم ویژه (۱) سهم کارفرما (٢) سهمیه اشتغال (۱) سهمیه المپیک (۱) سوخت معلولان (۱) سوم خرداد (٢) سومین نمایشگاه (۱) سی سخت (٢) سیاست‌های اشتغال (۱) سیاست های کلی اصل 44 (۱) سید ابوالحسن حسن زاده (۱) سید ابوالحسن فیروزآبادی (۱) سید احمد رسولی نژاد در اهواز (۱) سید احمد موسوی (۱) سید جعفر حجازی (۱) سید جواد منصوری (۱) سید حسن هفده‌تن (۱) سید حمید غفاری (٢) سید حمید کلانتری (۱) 'سید خلف موسوی' (۱) سید رضا موسوی (٢) سید سعید هاشمی نور (۱) سید عبدالله عمادی: (۱) سید عبداله عمادی (٢) سید علی اکبر طاهایی (۱) سید علی بحرینی مقدم (۱) سید علی حسینی (۱) سید مجید موسویان (۱) سید ناصرحسینی (۱) سید نور محمد پور (٢) سید نور محمدپور (۳) سیدتقی نوربخش (۱) سیدجاسم موسوی (۱) سیدجعفر ملبوب (۱) سیدجواد رضویان (۱) سیدحسین دهدشتی (۱) سیدحسین علوی اصل (۱) سیدحمید کلانتری (٤) سیدخلف موسوی (٧) سیدشکرخدا موسوی (۱) سیدعبداله عمادی (۱) سیدعلی اکبر طاهایی (۱) سیدعلی موسوی جرف (۱) سیدعلیرضا موسوی (۱) سیدقادر احمدی (٢) سیدمحمدرضا موالی زاده (۱) سیدمحمود رشیدی فرد (۱) سیدناصر حسینی (۱) سیدنور محمدپور (٢۱) سیدنورمحمدپور (۱) سیروس کریمی (۱) سیستم (۱) سیستم بانکی (٢) سیمای تعاون (۱) شادگان (۱) شاغل (۱) شاغلین (۱) شبه دولتی‌ها (۱) شبکه حمل و نقل جاده ای روستایی (۱) شبکه سومین (۱) شبکه شتاب (۱) شركتهاي رتبه‌دار (۱) شرکت (٢) شرکت‌های تعاونی مسافری (۱) شرکت‌های دانش‌بنیان (۱) شرکت‌های هلدینگ (۱) شرکت افضل کاران جنوب (۱) شرکت تعاونی (٢) شرکت تعاونی البسه طلایی ایرانیان (۱) شرکت تعاونی بهشت رضوان (۱) شرکت در جشنواره ملی (۱) شرکت لوله سازی خوزستان (۱) شرکت ها (۱) شرکت های تعاونی (۳) شرکت های خصوصی (۱) شرکت های سرمایه گذاری (۱) شرکت های نفتی (۱) ششمین جشنواره تعاونی های برتر (۱) شطرنج بانوان (۱) شعار (۱) شعبه شرق اهواز (۱) شغل (۱) شلمچه (۱) شماره گذاری (۱) شناسایی تعاونی غیر فعال (۱) شناگر خوزستانی (۱) شهبازی (۱) شهدای دزفول (۱) شهدای کارگر (٢) شهر جدید پرند (۱) شهرام محمدی (۳) شهرداری (۳) شهرداری اهواز (٢) شهرستان اندیکا (۱) شهرستان بهبهان (۱) شهرستان خوی (۱) شهرستان رباط کریم (۱) شهرک صنعتی'چهل شهید' (۱) شهرک های صنعتی (٤) شهرک کشاورزی (۱) شهید باورصاد (۱) شهید حسن بهمنی (۱) شهید رهبر (۱) شهید سوداگر (۱) شهید صارمی (٢) شهید نصرالله تقوی (۱) شهیدان رجایی و باهنر (۱) شورای ‌عالی اشتغال (۱) شورای اشتغال (٢) شورای اشتغال دزفول (۱) شورای پول و اعتبار و برنامه ریزی (۱) شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان (۱) شورای عالی بیمه (۱) شورای عالی کار (٢) شورای مسکن استان در دزفول (۱) شورای معاونان و مشاوران (۱) شورای ملی سیاست‌گذاری (۱) شورای هماهنگی مدیران (٢) شوشتر (۳) شکوفایی (۱) شیخ الاسلامی (۱) شیر (۱) شیرین شهر (۱) شیلات (۱) صاحبان سرمایه و ایده (۱) صادرات (۳) صادرات کالا (۱) صادرات کشور (۱) صادق گنج خانلو (۱) صبحانه کاری (۱) صدا و سیما (۳) صداهای خاموش (۱) صدور پایان کار تعاونی های مسکن مهر (۱) صدور دانش مهارتی (۱) صدور مجوز (۱) صرافی (۱) صرافی تعاون (۱) صرافی توسعه تعاون (۱) صفائی (۱٠) صنایع دستی (۱) صندوق بیمه اجتماعی (۱) صندوق تأمین اجتماعی (۱) صندوق توسعه ملی (٢) صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون (٤) صندوق ضمانت سرمایه گذاری (۱) صندوق مهر امام رضا(ع) (۳) صندوق مهر امام رضا (ع) (۱) صنعت (۱) صنعت بیمه (۱) طرح کشاورزی مهر (۱) طرح آتیه مهر (۱) طرح اقتصادی جدید (۱) طرح پزشک خانواده (۱) طرح پزشک خانوده (۱) طرح تامین آتیه مهر نوزادان (۱) طرح تعاون روستاها (۱) طرح توسعه (۱) طرح تکریم ارباب رجوع (۱) طرح حمایت غذایی (٢) طرح زنجیره اشتغال خرد (۱) طرح ساماندهی (۱) طرح شهید احمدیان (۱) طرح فراگیر اشتغال (۱) طرح مسکن مهر (۱) طرح مشاغل خانگی (۱) طرح ملی تعاون (۱) طرح مهارت آموزی (۱) طرح ها (۱) طرح های اشتغالزا (۱) طرح های اقتصادی (٢) طرح کارورزی (۱) طرح کارورزی و آموزش (۱) عادل دیلمی (۱) عارضه یابی (۱) عبادت (۱) عباس علوانی (۱) عباسپور (۱) عبداحسینی (۱) عبدالحسن مقتدایی (٢) عبدالله عمادی (۱) عبدالمجید دوراهکی (۱) عبداله سهیلی فر (۱) عبدالکریم انصاری (٥) عبدالکریم انصاری‌زاده (۱) عبدالکریم انصاری زاده (۳) عبدالکریم انصاری زاده++ (۱) عراق (٢) عرضه محصولات (۱) عرضه مستقیم (٢) عزل مدیران کل تعاون (۱) عزل هیات مدیره جدید (۱) عشایر (۱) عضو جدید هیات مدیره اتاق تعاون ایران (۱) عضو هیات امنای (۱) عقود٬ بهره بانکی٬ نقدینگی (۱) علی اکبر طاهایی (۱) علی اکبر لبافی (۱) علی ترکاشوند (۱) علی حسین شهریور (٢) علی ربیعی (٧) علی فیروز کوهی (۱) علی نیکزاد (۱) علی یزدانی (۱) علیرضا باغبانی (۱) عمران حیدری (۱) عکاس خبرگزاری ایسنا (۱) عیادت سیدنور محمدپور (۱) عید سعید فطر (۱) عید نوروز (۱) عیدی کارگران (۱) غبار روبی و عطر افشانی (۱) غرب اهواز (۱) غلامحسین عباسپور (۱) غلامعباس بهرامی (٢) غیر دولتی (۱) غیر مجاز (۱) غیرقانونی اعلام شد!! (۱) فاتحان خرمشهر (۱) فارغ التحصیلان (۱) فارغ التحصیلان دانشگاهی (۱) فدراسیون ورزشی کارگران (۱) فرا بورس (٢) فرابورس (۱) فراخوان (٢) فرانک موسوی (۱) فراورده های لبنی و غذایی (۱) فرج ا خبیر (۱) فرصت شغلی (٤) فرماندار هندیجان (۱) فرمانداران (۱) فرمانداری بهبهان (۱) فرمانده قرارگاه مقدم جنوب – کربلا (۱) فرهنگ (۱) فرهنگ ایمنی کار (۱) فرهنگ تعاون (٢) فرهنگ کار (٢) فرهنگ کار تعاونی (۱) فرهنگی - ورزشی (۱) فرهنگی ورزشی (۱) فرهنگیان گیلانغرب (۱) فرهنگیان کشور (۱) فروش (۱) فروش محصولات (٢) فعالان (۱) فعالیت های اقتصادی (۱) فقر (۱) فقر زدایی (۱) فهرج (۱) فوتبال ساحلی (۱) فوتسال (۱) فولاد اکسین (۱) فولاد کاویان (۱) قائم مقام وزیر تعاون (۱) قائم مقام (۱) قائم مقام اداره کل تعاون (۱) قانون (۱) قانون تامین اجتماعی (۱) قانون جدید (۱) قانون جدید تعاون (۱) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها (۱) قانون کار (٤) قایم مقام (۱) قدردانی (۱) قدردانی+ (۱) قرآن (۳) قرآن کریم (۱) قرارداد (۱) قطار شهری اهواز (۱) قطب بزرگ (٢) قفل شدن منابع بانکی در کشور (۱) قم (۱) قنواتی زاده (۱) قوانین اقتصادی کشور (۱) گتوند (۱) گردش کار ثبت نام (۱) گروه های مشمول (۱) گروه های کار (۱) گزارش نهایی (۱) گل نرگس (۱) گلزار شهیدان (۱) گلزار شهیدان اهواز (۱) لایحه اصلاح قانون کار (۱) لایحه بودجه 94 (۱) لبنان (۱) لفته سه برادران (٢) لوح تقدیر (٢) لیست افراد جویای کار (۱) ماجد رشید عبدالله (۱) ماشاءالله عظیمی (٢) مالکیت و مدیریت (۱) مالی (۱) ماموریت (۱) ماه رمضان (۱) ماهشهر (۱) مبادلات مرزی (۱) مبارزه با فساد (۱) مبارزه معقول با بدحجابی (۱) متسابقان خوزستانی (۱) متقاضی (۱) متقاضی اشتغال (۱) متقاضیان اشتغال (۱) متقاضیان مسکن مهر (۱) مجتبی زارعی (۱) مجلس (۱) مجلس شورا (۱) مجلس شورای اسلامی (۱) مجمع نمایندگان اتاق تعاون (۱) مجمع نمایندگان خوزستان (۱) مجموعه ورزشی (٢) مجوز فعالیت (۱) مجید امرایی (۱) مجید دوستعلی (۱) محبت‌خواه (۱) محصولات تعانی ها (۱) محصولات تعاونی‌ها (۱) محمد آهنگر (۱) محمد اصابتی (۱) محمد باقر شریعتی (۱) محمد ربیعی (٢) محمد رضا کرد زنگنه (۱) محمد صادق برنجچی (۱) محمد صادق صالحی منش (۱) محمد صفری (۱) محمد عباسی (٢) محمد نهاوندیان (۱) محمد ویسی نژاد (۱) محمدحسین فروزان‌مهر (۱) محمدحسین فروزان مهر (۱) محمدرضا سپهری (٢) محمدمهدی اعلایی (۱) محمود بهمنی (۱) محمود صلاحی (۱) محمود نیازی (۱) محمود یارعلیزاده (۱) محمود یزدی (۱) محیط زیست (۱) مدارس کارآفرینی (۱) مددجویان (۱) مددجویان بهزیستی (٢) مدرک شناسایی (۱) مدل تعالی (۱) مدل جدید تولید ثروت (۱) مدیر (۱) مدیر مسوول نشریه طریقت (۱) مدیر کل تعاون ،کار و رفاه (۱) مدیر کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خوزستان (۱) مدیران (۱) مدیران استان (۱) مدیران حوزه وزارت تعاون، کار و رفاه (۱) مدیران دولتی (۱) مدیران مسوول (۱) مدیرکل تعاون (۱) مدیرکل تعاون و کار (۱) مدیریت (۱) مدیریت تعاونی (۱) مدیریت تعاونی ها (۱) مدیریت جهادی (۳) مدیریت معطل (۱) مدیریت کسب و کار (۱) مذاکرات هسته ای (۱) مراجع حل اختلاف (٢) مراکز آموزشی (۱) مراکز توانبخشی (۱) مراکز شبه‌خانواده (۱) مراکز مشاوره شغلی (۳) مراکز مشاوره و خدمات رسانی کارآفرینی (۱) مراکز کاریابی (٥) مرثیه تعاون (۱) مرحله چهارم (۱) مرحله سوم طرح امنیت غذایی (۱) مردم (٢) مردم اروند کنار (۱) مرزنشینان (۱) مروج برتر (۱) مرکز آمار (۱) مرکز پروژه آموزش تعاون (۱) مرکز تجاری ایران در عراق (۱) مرکز توانبخشی دختران (۱) مرکز خوزستان (۱) مرکز سامد استانداری (۱) مرکز مشاوره (٢) مرکز مشاوره شغلی (٢) مرکز کاریابی (۱) مزایای کارگران (۱) مزد (٢) مزد 93 (۱) مسابقات (۳) مسابقات جهان (۱) مسابقات فوتبال (۱) مسابقات فوتسال (۱) مسابقات قرآن و نهج‌البلاغه (۱) مسابقات قرآنی کارگران کشور (۱) مسابقات قهرمانی کارگران جهان (۱) مسابقات ملی مهارت (۱) مسابقات ورزشی کارگران (۱) مسابقات وزنه برداری (۱) مسابقه (۱) مسابقه بزرگ ‹‹ باور ملی تعاون ›› (۱) مسجد جامع (۱) مسدود شدن ثبت نام (۱) مسعود امینی (۱) مسلم رحیمی (۱) مسوول اشتغال کشور (۱) مسوول امور حقوقی (۱) مسوول دبیرخانه ستاد (۱) مسوولان ایمنی و بهداشت کار (۱) مسوولیت اشتغال (۱) مسکن (۱) مسکن مهر (٢) مسکن مهر در اهواز (۱) مسکن مهر همدان (۱) مسکن مهر و خبرنگاران (۱) مسکن و شهرسازی (۱) مسکن کارگری (۱) مشارکت (۱) مشارکت مردم (٢) مشاغل‌خانگی (۱) مشاغل خانگی (۱۱) مشاغل خانگی اهواز (۱) مشاغل خدماتی (۳) مشاغل زنجیره ای (۱) مشاغل سبز (۱) مشاغل سنتی (٢) مشاور امور بانوان وزارت تعاون (۱) مشاور وزیر تعاون (۱) مشاوره شغلی (۱) مشعل المپیاد (۱) مشعل المپیاد ورزشی کارگران (۱) مشمولان جدید (۱) مشهد مقدس (۱) مشکل (۱) مصدومان حادثه (۱) مصلای مهدیه امام خمینی(ره) اهواز (۱) مطالبات بازنشستگان (۱) مطالبات مردم (۱) مطالبات کارگران (۱) مطلوب است (۱) معارفه رضا میرانی (۱) معافیت‌های بیمه‌ای (۱) معافیت بیمه (٢) معافیت بیمه ای (۱) معافیت بیمه ای سهم کارفرما (۱) معافیت مالیاتی تعاونی ها (۱) معاون اشتغال و کارآفرینی (۱) معاون امور تعاون (۱) معاون وزیر (۱) معاون وزیر تعاون (۱) معاون وزیر تعاون و کار (۱) معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (۱) معتادان بهبود یافته (۱) معضل اشتغال (۱) معلق (۱) مفقوده اشتغال (۱) مقاومت (۱) ملت ایــران (۱) ممنوعیت (۱) منابع بانکی (۱) مناطق مرزی (۱) منصور سنائی فر (۱) منطقه آزاد اروند (۳) منطقه ویژه اقتصادی (۱) مهاجرت (۱) مهارت در محیط کار (۱) مهدکودک (۱) مهدی ابوس (۱) مهر (٢) مهر کوهپایه (۱) مهرداد وظیفه شناس (۱) مهم ترین عمل صالح (۱) مهمانسراهای کارگری (۱) مهندس احسان ارکانی (۱) مهندس سید حمید کلانتری (۱) مهندس غریب رضا (۱) مهندس فروزان مهر (۱) مهندس قنواتی (۱) مهندس کاظم زاده نیا (۱) موادغذایی (۱) موادغذایی و بهداشتی (۱) موج دریا (۱) موسسات کاریابی (۱) موسسه کار و تامین اجتماعی (۱) موسوی (۱) موسی متوسلین (۱) میرانی (۱) میزگرد اقتصادی (۱) مینی ون (۱) ناصر سودانی (۱) ناصر نریمی زاده (۱) نامه هیات اجرایی منتخب مجمع (۱) نانو و علم فضا (۱) ناکارآمدی (۱) نتایج اتاق تعاون (۱) نخبگان (۱) نخستین المپیاد (۱) نخستین تعاونی (۱) نخستین جشنواره ملی عکس تعاون (۳) نخستین نمایشگاه (٢) نخستین کارگاه آموزشی (۱) ندای جنوب (۱) نرخ بیکاری (۱) نرخ مشارکت اقتصادی (۱) نرم افزار مجازی (٢) نسبت مصارف منابع بانکی (۱) نسخه اشتغالزایی مسکن مهر (۱) نسل امروز (۱) نسل جدید تعاونی‎ها (۱) نسل سوم تلفن همراه‌ (۱) نشست (٢) نشست هم اندیشی (٢) نظام بودجه ریزی (۱) نظام سرمایه داری (۱) نظام مهندسی (۱) نفت (۱) نقش تعاونی ها (٢) نقش دولت (۱) نقش دولت و مردم (۱) نماز جماعت (۱) نمایش گاه کتاب (۱) نمایشگاه (٦) نمایشگاه‌ بین‌المللی تعاون (۱) نمایشگاه بین المللی (۱) نمایشگاه بین المللی اهواز (۱) نمایشگاه تخصصی برند (۱) نمایشگاه جوان خوزستان (۱) نمایشگاه خدمت ماندگار (۱) نمایشگاه دستاوردهای تعاون (۱) نمایشگاه عرضه مستقیم (۱) نمایشگاه فروش (۱) نمایشگاه کالاهای ایرانی در بصره عراق (۱) نمایندگان (۱) نمایندگان اتاق تعاون (۱) نمایندگان مجلس (٢) نماینده اهواز (۱) نماینده ی ولی فقیه در استان (۱) نهضت تعاون (۱) نهمین جشنواره (۱) نورد و لوله اهواز (۱) نوروز (۱) نوروز قلی پور (۱) نوری خدایاری (٤) نوکیسه‌های اقتصادی (۱) نیروگاه رامین اهواز (۱) نیروهای بومی (۱) نیروهای شرکتی (۱) نیروی بومی (۱) نیروی متخصص خوزستانی (۱) نیروی کار (۱) نیشکر امیرکبیر (۱) نیمه شعبان (۱) هادی مقدسی (٢) هاشمی نژاد (٢) هتل 5 ستاره (۱) هتل کاروانسرا (۱) هتل کاروانسرا آبادان (۱) هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات و خبرگزاری‌ها (۱) هدفمند کردن یارانه ها (۱) هدفمندی یارانه ها و بخش تعاونی (۱) هزارمیش جلودار (۱) هشتمین جشنواره ملی (۱) هشدار (۱) هفت گام تحول (۱) هفتمین جشنواره (۱) هفته بهزیستی (۱) هفته تامین اجتماعی (۱) هفته تعاون (٩) هفته دفاع مقدس (٢) هفته دولت (۱) هفته کار و کارگر (۱) هفته کارگر (۱) هفته ی تعاون (٢) هفته ی کارگر (۱) همایش (٧) همایش اتحادیه‌های تعاونی (۱) همایش بیمه بیکاری (٢) همایش پیاده روی (۳) همایش تجلیل از اداره های تعاون برتر (۱) همایش تخصصی (۱) همایش تعاونی‌های برتر بانوان خوزستان (٢) همایش توانمندسازی مدیران (۱) همایش توسعه کارآفرینی (۱) همایش چشم انداز تعاون (۱) همایش سراسری (۱) همایش ملی (٢) همایش ملی چشم‌انداز تعاون در ایران (۱) همایش منطقه ای (۱) همت مضاعف (۱) هندیجان (۱) هوشمند صفائئ (۱) هوشمند صفائی (٧٠) هوشمند صفایی (٦) هوشمندصفائی (۱) هیات‌های تجاری افغان (۱) هیات اقتصادی (۱) هیات تجاری خوزستان (۱) هیات عراقی (۱) و بورس (۱) و تربیت بدنی (۱) و ساخت مسکن مهرخانواده های شهیدان و جانبازان (٢) و صدا و سیمای مرکز خوزستان (۱) و نساجی و پوشاک (۱) و نمایندگان مجلس (۱) واحد صنعتی (۱) واحدهای پر خطر (۱) واحدهای مسکن مهر (۱) واحدهای مسکونی صنعتی‌ساز (۱) واحدهای مشاوره تعاون (۱) واحدهای نفت، گاز (۱) واحدهای نمونه (۱) واحدهای کارگری (٢) واگذاری باشگاه‌های ورزشی به هواداران (۱) واگذاری مدیریت نمایشگاه (۱) واگذاری مراکز فنی و حرفه‌ای (۱) وام صفر تا 8 درصدی (۱) وب سایت تخصصی (۱) وثیقه (۱) وجاهت حقوقی و قانونی ندارد (۱) وجه نقد (۱) ورزش قهرمانی (۱) ورزش کارگران (٢) وزارت تعاون (۱) وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (۱) وزارت ورزش (۱) وزارت کار (۱) وزارت کار سابق (۱) وزیر تعاون (۳) وزیر تعاون در کشور گینه (۱) وزیر تعاون و کار (٢) وزیر تعاون، کار و رفاه (٢) وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (۳) وزیر مسکن و شهرسازی (۱) وزیر کار (۳) وزیر کار تایلند (۱) وضعیت تعاون بعد از ادغام (۱) وعده های رنگ باخته (٢) وعده ی که هنوزعملی نشده است! (۱) ون (۱) ویژه جامعه کار و تلاش (۱) ویس کرمی (۱) کار (٢) کار در منزل (۱) کار گروه اشتغال (۱) کار مضاعف (۳) کار و رفاه اجتماعی خوزستان (۳) کارآفرینان (۳) کارآفرینان برتر (۱) کارآفرینان برتر (٤) کارآفرینان برتر دانشگاهی (۱) کارآفرینان تعاونگر (۱) کارآفرینی (٦) کارآفرینی و اشتغال (۱) کارت‌های اعتباری کارگران (۱) کارت اعتباری به کارگران (۱) کارت اعتباری کارگران (۱) کارت خرید (۱) کارت خرید اعتباری (۱) کارت خرید کارگری (۱) کارجویان (۳) کارخانه سیمان رامهرمز (۱) کارخانه قند شمال خوزستان (۱) کارخانه قیر (۱) کارخانه های مشمول اصل 44 به ناشران (۱) کارفرمایان (۳) کارفرمایان کارآفرین (۱) کارفرمایی (۱) کارگاه (۱) کارگاه های نا ایمن (۱) کارگر (٢) کارگر ساختمانی (۱) کارگر شهید (۱) کارگر فداکار خوزستانی (۱) کارگر نمونه (۱) کارگر نمونه کشور (۱) کارگر کارخانه سیمان خوزستان (۱) کارگراران (۱) کارگران (۱۱) کارگران اهواز (۳) کارگران خوزستان (۳) کارگران ساختمانی (۱) کارگران فصلی و ساختمانی (٢) کارگران گروه ملی فولاد اهواز (۱) کارگران مترو اهواز (۱) کارگران نمونه سال 90 (۱) کارگران نی بر (۱) کارگران کشور (٢) کارگروه (۱) کارگروه‌های ویژه (۱) کارگروه اشتغال (۳) کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری خوزستان (۱) کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری خوزستان (۱) کارگروه حقوق شهروندی (۱) کارگروه شناسایی و تعیین (۱) کارگروه مسکن (۱) کارگری (۱) کارگری کشور (۱) کارگزاران برتر (۱) کارمند نمونه دور کار (۱) کارمندان (۱) کاروان های راهیان نور (٢) کاروان ورزشی (۱) کارون (۱) کارکنان (۱) کارکنان گروه ملی صنعتی فولاد (۱) کاریابی (۱) کاریابی غیر دولتی (۱) کاریابی ها (٤) کاریابی های غیر دولتی (۱) کاریابی های غیردولتی (٢) کاظم کوه گیوی (۱) کالا (۱) کالاهای تعاونی ها (۱) کالای تعاون (٢) کانون بازنشستگان (۱) کانون عالی (۱) کانون هماهنگی شوراهای اسلامی (۱) کانون کارآفرینی (۱) کانون کارآفرینی خوزستان (۱) کاهش حوادث کار (۱) کاهش فقر (۱) کاهش وثایق بانکی (۱) کاوه اشتهاردی (۱) کاوه حدادپور (۱) کریم (۱) کریم یاوری (٢) کسب و کار (۱) کسب و کارهای کوچک (۱) کشاورزان (۱) کشاورزان، روستاییان و عشایر (۱) کشاورزی (۱) کشاورزی و صنایع دستی (٢) کشت و صنعت امیرکبیر (۱) کشت و صنعت کارون (۱) کشتی پذیرایی (۱) کشور (۱) کشور عراق (۱) کلان شهر اهواز (۱) کمک‌های مالیاتی و بیمه‌ای (۱) کمک بانک تجارت (۱) کمیته ارزیابی (۱) کمیته ارزیابی عملکرد (۱) کمیته اشتغال و کارآفرینی (۱) کمیته تخصصی (۱) کمیته تعاونی‌سازی (۱) کمیته تعیین راهبردهای تعاون (۱) کمیته راهبردی تعاون و صنعت (۱) کمیته فنی اعتباری تعاون استان (۱) کمیته نظارت (۱) کمیسیون اصل 44 (۱) کمیسیون تلفیق (۱) کنفرانس بین‌المللی ظرفیت‌های بخش تعاونی (۱) کنفرانس بین المللی تعاون (۱) کنفرانس تعاون (۱) کنگان (۱) کهگیلویه و بویر احمد (۱) کهگیلویه و بویراحمد (۱) کودک (۱) کودکان زلزله‌زده (۱) کودکان کار (۱) کورش بهوندی (۱) کورش پرند (۱) کوروش نوروزی (۱) کوی مجاهد (۱) کیامرث حاجی زاده (٢) کیان سبز اهواز (۱) کیمیای ایران (۱) یادداشت (٢) یارعلیزاده (۱) یاهان دارویی خوراکی و صنعتی زرین گیاه ایذه (۱) یران کد تعاونی ها (۱) یعقوب خان تمبی (۱) یلخان جلیلیان (۱) یونس فاتح (۱)
دوستان من وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پورتال اداره کل تعاون، كار و رفاه اجتماعي خوزستان تعاون نیوز اداره تعاون سیستان و بلوچستان اداره کل تعاون گلستان اداره کل تعاون استان گیلان پورتال اداره کل تعاون استان بوشهر پورتال خبری و اطلاع‌رسانی اداره کل تعاون آذربایجان شرقی پورتال استانی اداره کل تعاون اردبيل اداره کل تعاون کردستان اداره کل تعاون همدان اداره کل تعاون تهران اداره کل تعاون قزوين اداره کل تعاون مازندران اداره کل تعاون سمنان اداره کل تعاون خراسان رضوی اداره کل تعاون چهارمحال و بختياری اداره کل تعاون اصفهان اداره کل تعاون لرستان پورتال استانی اداره کل تعاون فارس اداره کل تعاون کهگيلويه و بوير احمد اداره کل تعاون يزد اداره کل تعاون خراسان شمالی اداره کل تعاون هرمزگان اداره کل تعاون آذربايجان غربی اداره کل تعاون خراسان جنوبی اداره کل تعاون قم اداره کل تعاون مرکزی سايت اداره کل تعاون زنجان اداره کل تعاون استان کرمان پورتال استانی اداره کل تعاون ایلام اداره کل تعاون کرمانشاه اتاق تعاون مرکزی تعاونگران ثبت نام متقاضیان فاقد مسکن انديشه سرای تعاون نمونه طرح های توجیهی تشکیل تعاونی استاندارد سازی تعاریف و مفاهیم بخش تعاونی سامانه نظارت جامع بر تعاونی ها سامانه‌ پیامک وزارت تعاون به شماره‌ 300077 سامانه جامع نظارت بر تعاونیهای مسکن مهر سامانه تعاونی های سهام عدالت آیین نامه تشکیل مجامع عمومی دستور العمل تشکیل مجامع عمومی برنامه رادیویی مدرسه تعاون در رادیو فرهنگ اتحادیه بین المللی تعاون(آسیا و اقیانوسیه) اتحادیه بین المللی تعاون همایش ملی تعاون و کارآفرینی اخبار فناوری اطلاعات بخش تعاونی سامانه تشکیل و ثبت الکترونیکی تعاونی ها اصلاح برخی از مواد اساسنامه نحوه تشکیل مجامع عمومی سامانه نظارت بر تعاونی های مسکن مهر خانه تعاونگران ایران انجمن تعاونی کانادا فدراسیون تعاونی های دانشگاهی ژاپن شرکت های تعاونی انگلیس سازمان ملی تعاونی های انگلیس انجمن توسعه تعاونی آمریکا اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران بنیاد توسعه کارآفرینی و تعاون خوزستان روزنامه تعاونگر اتحادیه تعاونی های مسکن مهر اهواز شرکت تعاونی مسکن کارکنان شهرداری اهواز بنیاد توسعه کارآفرینی و تعاون خوزستان تعاون نیوز شرکت تعاونی مرز پر گهر آموزش ، تحقیقات و ترویج تعاون لاهیجان اخبار بخش تعاونی و توسعه تعاون هزار و چهارصد و چهار پرتال تعاونی اخبار بخش تعاونی و توسعه اتحاديه فرش دستبافت ايران در ژاپن dahio - web dirctory پایگاه خبری شوشان باغ باران فروشگاه اینترنتی بازار روز آب به چاله ريز وزارت امور اقتصادی ودارایی همه چیز برای دوستان مدير عامل the best download بزرگ ترین مرکز عکس سايت جابيران (job iran) پی سی دانلود - قدرتمندترین سایت دانلود فارسی زبان گنجینه ی خاطرات سایت من سیستم آموزش از راه دور پایگاه اطلاع رسانی اصل 44 قانون اساسی سایت رسانه ای گویا انامک موتور جستجوی گوگل بانک نگار نگاهی به محیط زیست فرهنگ صنعتی Industrial culture تلاوت قرآن با صدای عبدالباسط p30magazine mechanic خاطرات من ساده دل سی دل تو همتبار ، پایگاه اطلاع رسانی قوم بختیاری photodidar sport موسسه خيريه انصار علی ولی الله هفتکل اداره کل کار استان کرمان محمود احمدی نژاد ایجاد تحولی عظیم درزندگی با آزاده آنلاین نماز آوای مهر آنچنانی / آن چه تا کنون نگفته ام مرکز تمدن جهان و پایتخت هنر کتابخانه نودهشتیا سیستم مدیریت تبلیغات عصر ارتباطات حکایت های بچه نفتون سوته دلان خبر خوان ماه تعاونی گسترش اطلاعات فناوری آریا بلاگ تعاونی گسترش فناوری اطلاعات آریا وب سایت ختم قرآن مجید دل نوشته های یک کهنه سرباز جشنواره ملی جوان ایرانی انجمن خیریه 14 معصوم (ع) اهواز مهر اندیمشک اتحادیه شرکت های تعاونی مرزنشینان خوزستان ششمین جشنواره ملی تعاونی‌های برتر شرکت نخل و آفتاب بستک هفت یار تعاون یار دومین جشنواره وبلاگ های بانکی ایران بانک ملی ایران بانک صادرات ایران بانک ملت بانک تجارت بانک مسکن بانک مرکزی بانک سپه بانک پارسیان بانک اقتصاد نوین بانک سامان بانک پاسارگاد بانک سینا بانک شهر بانک تات بانک کشاورزی بانک سرمایه بانک صنعت و معدن پست بانک بانک دی بانک توسعه صادرات ایران بانک قرض الحسنه مهر ایران بانک توسعه تعاون بانک انصار بانک قوامین بنیاد توسعه کارآفرینی و تعاون خوزستان اتحاديه آبزي پروري استان خوزستان تعاون سرا تعاونگر اداره تعاون شهرستان انديمشك اداره تعاون رامهرمز نخستین جشنواره ملي عکس تعاون نفتونی ها خوزنیوز سامانه شهروند کارآفرین خوزستان اداره تعاون شهرستان اهواز هميار (تعاونگران نايين) سازه نیوز ایبنا نیوز سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی روز نيوز بچه نفتون صاف صادق اهوازی سایت تبادل لینک ثبت نام متقاضیان کسب و کار توسعه جنوب کمیته تحقیقات و پژوهش اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان پرتال زیگور طراح قالب