روابط عمومی تعاونگران
خبرهای اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
آرشیو وبلاگ
نویسنده: حبیب اله بهرامی - پنجشنبه ۱٧ فروردین ۱۳۸٥

 

مديركل دفتر تعاوني‌هاي خدمات وزارت تعاون: 
 
شعار عدالت محوري با رونق و تقويت تعاوني‌ها تحقق مي‌يابد

 

« اگر دولت مي‌خواهد مشاركت عمومي را در تصميم‌گيري‌ها و سياست‌گذاري‌ها و جلب سرمايه‌گذاري‌ها لحاظ كرد و انحصار در برخي بخش‌ها را از بين ببرد مي‌تواند از ابزار تعاوني به عنوان راهكار مناسب بهره بگيرد.»

احمد بيگدلي شاملو ـ مديركل دفتر تعاوني‌هاي خدمات وزارت تعاون ـ در گفت‌وگو با خبرنگار تعاون ايسنا، بر اهميت و تقويت بخش تعاوني در اقتصاد كشور تاكيد كرد و گفت:« اگر بخش تعاون را باور داريم و معتقديم كه مي‌تواند باعث جلب سرمايه، رشد اقتصادي و اعمال مديريت مناسب شود بايد تعاون را نهادينه كنيم. بخش تعاون شرايط مطلوب‌تري نسبت به دو بخش خصوصي و دولتي دارد اما شعارش حذف بخش‌هاي ديگر نيست.»

وي تصريح كرد:« بخش تعاوني در بسياري موانع شرايط ورود بخش خصوصي را هم تسهيل كرده است و يكسري فعاليت‌ها را كه دولت امكان واگذاري آنها به بخش خصوصي را بنا به دلايلي نداشته به بخش تعاون سپرده است.»

بيگدلي شاملو با بيان اينكه رسالت تعاوني گسترش مالكيت و عمومي كردن آن است، افزود:« قانونگذار در قانون اساسي وجود بخش تعاون را نجات بخش اقتصاد كشور دانسته و هدف از تاسيس اين بخش را مبارزه با انحصار چه در بعد دولتي و چه در بعد خصوصي عنوان كرده است لذا تعاوني‌ها در توسعه مشاركت در اقتصاد ملي نقش اساسي دارند.»

وي رويكرد دولت نسبت به تعاوني‌ها و حمايت از آنها مثبت خواند و گفت:« تعاوني‌ها ماهيت مردمي دارند و در ساختار تشكلي آنها، نگرش اجتماعي غلبه دارد. بر اين اساس دولت اگر مي‌خواهد مشاركت عمومي را در تصميم‌گيري‌ها و سرمايه‌گذاري‌ها لحاظ كند مي‌تواند از ابزار تعاوني استفاده كند.»

حبیب اله بهرامی
هم نویسنده ام و شاعر و هم روزنامه نگار (دبیر شورای نویسندگان روزنامه توسعه جنوب) و هم مشاور مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان در روابط عمومی. به کار روزنامه نگاری و ترویج فرهنگ تعاون عشق می ورزم . این وب به هیچ دستگاه دولتی ، تعاونی و خصوصی و نیز گروه و حزبی وابسته نیست. مطالب و توضیحاتی که در این وب نوشته می شود نظر شخصی این جانب است و لاغیر . و نظرهای شما عزیزان تعاونگر و غیره 09166152178
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :