روابط عمومی تعاونگران

خبرهای اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان

نویسنده: حبیب اله بهرامی - چهارشنبه ٢۳ فروردین ۱۳۸٥

 

  همزمان با سفر رئيس جمهور به خراسان رضوی صورت گرفت؛

ناظمی اردکانی از طرح های تعاونی خراسان رضوی بازديد کرد

وزير تعاون در مدت حضور خود در خراسان رضوی از چندين طرح تعاونی و توليدی در اين استان بازديد کرد.

به گزارش خبرنگار اعزامی "مهر" به خراسان رضوی، وزير تعاون  امروز از چند طرح تعاونی و توليدی شامل شرکت تعاونی مسکن کارشناسان شهرداری، تامين نياز قطعه سازان خودرو و تعاونی آلومينيوم کاران خراسان بازديد کرد که برای راه ‌اندازی اين طرحهای تعاونی - توليدی بيش از 160ميليارد ريال سرمايه ‌گذاری شده است.

همچنين با بهره‌ برداری از اين طرحها برای نزديک به 160نفر به طور مستقيم و غير مستقيم فرصت شغلی ايجاد شده است و در آينده نزديک مورد بهره ‌برداری قرار می ‌گيرند.

اردکانی در ادامه حضور در خراسان رضوی از شرکت تعاونی و توليدی لوله و پروفيل در شهر بينالود نيز بازديد می کند