روابط عمومی تعاونگران

خبرهای اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان

نویسنده: حبیب اله بهرامی - دوشنبه ٢۸ فروردین ۱۳۸٥

مروري بر تاريخچه تعاوني‌‏هاي مسکن در ايران؛
ساخت مسكن توليد ملي را بالا مي‌‏برد

تهران- خبرگزاري كار ايران
با توجه به اين‌‏كه تامين مسكن يكي از اهداف كلان ترسيم شده از سوي دولت است, شكل‌‏گيري تعاوني‌‏هاي مسكن ابزاري مهم در راستاي تحقق اين هدف است.
به گزارش خبرگزاري كار ايران, ايلنا, براساس مستندات موجود تا سال 81 , نزديك به 6 هزار و 577 تعاوني مسكن در كشور فعال بوده و يك ميليون و 700 هزار نفر تا پايان اين سال عضو داشته كه از اين تعداد 76 درصدشان صاحب زمين و مسكن شده‌‏اند.
گفتني است, براساس برنامه 5 ساله اول توسعه ‌‏بايد تعداد يك هزار و 582 واحد مسكوني شهري و 730 هزار واحد مسكوني روستايي در طول دوره برنامه احداث شود كه از اين رقم 31/16 درصد به تعاوني‌‏هاي مسكن اختصاص داده شده و براين اساس ساخت واحدهاي مسكوني پيش‌‏بيني شده جهت تعاوني مسكن در مناطق شهري كل كشور معادل 258 هزار واحد بوده است.
اين گزارش حاكي است, در پي اجراي برنامه وقت توسعه نتايج زير حاصل شد كه عبارتند از؛ سطح متوسط زيربنا حدود 100 متر مربع, سهم تعاوني‌‏ها در كل سرمايه‌‏گذاري بخش مسكن 75/7 درصد, سهم سرمايه‌‏گذاري پس‌‏انداز خصوصي اعضاي تعاوني در بخش مسكن 48 درصد, سهم سرمايه‌‏گذاري بخش ساختماني در كل سرمايه‌‏گذاري كشور 2/32 درصد و رشد ساختماني 5/14 درصد.
گفتني است, براساس برنامه دوم توسعه سازمان ملي زمين و مسكن احداث دو هزار و 460 واحد مسكوني در مناطق شهري و روستايي كشور با زيربنايي معادل 243 ميليون مترمربع پيش‌‏بيني شده بود كه از اين تعداد 553/1 هزار واحد براي مناطق شهري و 907 هزار واحد براي مناطق روستايي در نظر گرفته شده است.
گفتني است, نتايج حاصل از اجراي برنامه دوم توسعه عبارتند از؛ توليد 649/137 واحد مسكوني, توليد سطح زيربناي 7/30 ميليون متر مربع, ميزان كل سرمايه‌‏گذاري 4 ميليارد و 590 ميليون ريال, سهم پس‌‏انداز اعضا 3/2203 ميليارد ريال, اخذ تسهيلات و اعتبارات بانك‌‏ها 8/2386 ميليارد ريال و سطح زيربنا 75 متر مربع است.
همچنين, براساس برنامه سوم توسعه معادل 140/3 هزار واحد مسكوني در اين برنامه پيش‌‏بيني شده كه از اين تعداد نزديك به 160/2 هزار واحد مسكوني شهري و مابقي مسكن روستايي است. همچنين, سطح كل زيربناي واحدهاي مسكوني 134/226 هزار مترمربع تعيين شد و پيش‌‏بيني ساخت واحدهاي مسكوني تعاوني به تعداد 445 هزار واحد شهري در اين برنامه مطرح بود كه عملكرد چهارساله برنامه 2 هزار و 200 واحد صورت گرفت.
لازم به ذكر است, تقويت تعاوني‌‏هاي مسكن, سازمان‌‏هاي خيريه و غيردولتي فعال در بخش مسكن, تخصيص يارانه به اين بخش و حمايت از توليد مسكن اقشار كم‌‏درآمد توسط بخش خصوصي, تعاوني و عمومي, تشويق و هدايت سرمايه‌‏گذاري در فعاليت‌‏هاي ساختماني, حمايت و تقويت سازندگان مسكن در جهت گسترش فرصت‌‏هاي شغلي و افزايش مهارت بهره‌‏وري نيروي كار در شهرها و روستاها مهم‌‏ترين سياست‌‏هاي اجرايي برنامه چهارم توسعه است.
به گزارش نشريه برنامه, شركت‌‏هاي تعاوني نيز همانند هر سازمان و تشكيلات ديگري با مشكلات و مسايل بسياري روبه‌‏رو هستند كه برخي مشكلات داخلي و برخي خارجي است. مشكلات داخلي تعاوني‌‏ها شامل مسايل مديريتي و مسايل پيش روي در تامين سرمايه محسوب مي‌‏شوند.
اين گزارش مي‌‏افزايد: عمده‌‏ترين علل مشكلات مديريت به عدم توان مالي تعاوني‌‏ها به پرداخت حقوق‌‏هاي بالا و امكانات مالي و سازمان‌‏دهي شركت‌‏ها بر مي‌‏گردد, از سوي ديگر مدير متخصص از خارج نيز به كشور وارد نمي‌‏شود و غالباً مديران منتخب تعاوني‌‏ها خود از مسوولان رده بالاي سازمان‌‏ها و ادارات هستند كه در نتيجه همه اين عوامل كيفيت ساخت واحدهاي مسكوني كاهش يافته و در عين حال هزينه بالايي بر دوش مديران گذاشته مي‌‏شود.
بر اساس اين گزارش, مشكل سرمايه كه از ديگر موانع پيش‌‏روي ساخت و سازها است, به دنبال عوامل متعددي از جمله كمبود سرمايه اعضا و كمبود اعتبارات و منابع مالي از سوي بانك‌‏ها يا بخش خصوصي ناشي مي‌‏شود ؛ چرا كه گرفتن اعتبار از بانك و يا بخش خصوصي نيازمند وثيقه و اعتبار مالي دارندگان تعاوني است. اين در حالي است كه تهيه زمين يكي از منابع اصلي و قابل اتكا براي اقدام به ساخت تعاوني‌‏هاي مسكن و ركن آغازين فعاليت, خود نياز به سرمايه ابتدايي دارد, با اين همه دولت در مرحله تكميل زمين كمك‌‏هاي وافر و شايان توجهي را جهت تحقق عدالت اجتماعي و حل مشكل مسكن با توسعه شهرها و ضميمه كردن اراضي متصرفي يا منابع طبيعي و واگذاري آن به تعاوني‌‏هاي مسكن مي‌‏كند كه حتي در اين مرحله برخي تعاوني‌‏ها با مشكل سرمايه روبه‌‏رو هستند, تا نسبت به تمليك همين زمين‌‏هاي ارزان دولتي اقدام كنند.
در نتيجه ضعف بنيه مالي اعضا يا برآوردهاي مالي اشتباه, احداث واحدهاي مسكوني توسط تعاوني‌‏هاي مسكن بسيار گران تمام مي‌‏شود