روابط عمومی تعاونگران

خبرهای اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان خبر داد: پایان دی ماه آخرین مهلت صدور کارت کار مهاجرین خارجی

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان، پایان دی ماه امسال را آخرین مهلت صدور کارت کار مهاجرین خارجی در ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 47 بازدید

در نشست مسوولان جهاد دانشگاهی و اداره‌کل تعاون، کار و رفاه خوزستان توافق شد؛

تدریس رشته‌های مورد نیاز تعاون در مرکز علمی‌کابردی جهاد دانشگاهی در نشست مشترک مسوولان سازمان جهاد دانشگاهی و اداره‌کل تعاون، ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 43 بازدید

معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بازدید از فولاد اکسین:

تجمیع سهام فولاد اکسین و واگذار نشدن آن پیگیری می شود توسعه جنوب: معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 28 بازدید
دی 96
12 پست
آذر 96
25 پست
آبان 96
20 پست
مهر 96
10 پست
شهریور 96
21 پست
مرداد 96
23 پست
تیر 96
12 پست
خرداد 96
4 پست
شهریور 94
11 پست
مرداد 94
15 پست
تیر 94
13 پست
خرداد 94
35 پست
اسفند 93
22 پست
بهمن 93
19 پست
دی 93
18 پست
آذر 93
26 پست
آبان 93
14 پست
مهر 93
24 پست
شهریور 93
5 پست
مرداد 93
19 پست
تیر 93
12 پست
خرداد 93
10 پست
اسفند 92
15 پست
بهمن 92
10 پست
دی 92
5 پست
آذر 92
10 پست
آبان 92
9 پست
مهر 92
10 پست
شهریور 92
19 پست
مرداد 92
10 پست
تیر 92
17 پست
خرداد 92
18 پست
اسفند 91
11 پست
بهمن 91
16 پست
دی 91
15 پست
آذر 91
22 پست
آبان 91
18 پست
مهر 91
30 پست
شهریور 91
142 پست
مرداد 91
132 پست
تیر 91
183 پست
خرداد 91
193 پست
فروردین 91
180 پست
اسفند 90
162 پست
بهمن 90
176 پست
دی 90
289 پست
آذر 90
212 پست
آبان 90
199 پست
مهر 90
187 پست
شهریور 90
386 پست
مرداد 90
252 پست
تیر 90
232 پست
خرداد 90
264 پست
فروردین 90
147 پست
اسفند 89
234 پست
بهمن 89
250 پست
دی 89
216 پست
آذر 89
223 پست
آبان 89
242 پست
مهر 89
251 پست
شهریور 89
320 پست
مرداد 89
236 پست
تیر 89
284 پست
خرداد 89
359 پست
فروردین 89
152 پست
اسفند 88
226 پست
بهمن 88
314 پست
دی 88
268 پست
آذر 88
234 پست
آبان 88
318 پست
مهر 88
252 پست
شهریور 88
253 پست
مرداد 88
266 پست
تیر 88
251 پست
خرداد 88
260 پست
فروردین 88
131 پست
اسفند 87
162 پست
بهمن 87
299 پست
دی 87
228 پست
آذر 87
252 پست
آبان 87
275 پست
مهر 87
224 پست
شهریور 87
383 پست
مرداد 87
250 پست
تیر 87
259 پست
خرداد 87
235 پست
فروردین 87
145 پست
اسفند 86
263 پست
بهمن 86
386 پست
دی 86
291 پست
آذر 86
334 پست
آبان 86
351 پست
مهر 86
348 پست
شهریور 86
554 پست
مرداد 86
284 پست
تیر 86
274 پست
خرداد 86
183 پست
اسفند 85
77 پست
بهمن 85
57 پست
دی 85
83 پست
آذر 85
23 پست
آبان 85
28 پست
مهر 85
70 پست
شهریور 85
96 پست
مرداد 85
105 پست
تیر 85
80 پست
خرداد 85
16 پست
اسفند 84
30 پست
بهمن 84
14 پست