مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان:

باید با کار مضاعف برای بیکاران اشتغال ایجاد شود


مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان تاکید کرد: باید با کار مضاعف برای بیکاران اشتغال ایجاد شود.

سید نور محمدپور شمار زیادی از کارجویان را محصول انباشت بیکاران در سال‌های گذشته دانست و گفت: در وضعیت فعلی سالانه ۷۰۰تا ۸۰۰هزار متقاضی جدید کار به آن‌ها اضافه می‌شود.

وی با تاکید بر لزوم ایجاد پایداری در فرایند اشتغال اظهار کرد: رفع موانع سرمایه گذاری و فراهم کردن بسترهای لازم برای جذب سرمایه گذار از عوامل مهم در فراهم کردن شرایط اشتغال پایدار است.

وی با بیان این که سرمایه گذار به دنبال برگشت سرمایه و کسب سود مورد نظر است، گفت: اگر سرمایه گذار بستر مناسب را پیدا نکند ریسک نمی‌کند و به محلی امن برای سرمایه گذاری می‌رود.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان با اشاره به اقدامات دولت در صیانت از فرصت‌های شغلی و رفع موانع تولید، بیان کرد: به همین دلیل کارگروه رفع موانع تولید، کار گروه رونق اقتصادی، کارگروه اشتعال و سرمایه و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تشکیل شدند.

محمدپور با بیان این که در ستاد اقتصاد مقاومتی نیز پروژه‌هایی باهدف توسعه اشتغال تعریف شده است، عنوان کرد: بخشی از پروژه‌‌ها در فرآیند اجرا قرار گرفتند و بخشی نیز منتظر تأمین اعتبار هستند.

محمد‌پور رسیدن به وضعیت مطلوب در امر اشتغال را مستلزم زمان دانست و گفت: شمار زیادی از کارجویان محصول انباشت بیکاران در سال‌های گذشته است و در وضعیت فعلی سالانه ۷۰۰تا ۸۰۰هزار متقاضی جدید کار به آن‌ها اضافه می‌شود.

وی تاکید کرد: باید با یک کار مضاعف برای متقاضیان جدید اشتغال ایجاد شود و برای بخشی از کارجویان سال های قبل کاریابی کرد. اقتصاد مقاومتی فقط سرمایه گذاری نیست در اقتصاد مقاومتی به همه عواملی که سبب رونق اقتصادی و به دنبال آن بهبود وضعیت اشتغال می‌شود توجه شده است.

محمد‌پور توجه به تولید، صادرات، تامین مواد اولیه، رفع قوانین دست و پاگیر، خرید و مصرف تولیدات داخلی و جلوگیری از قاچاق کالا را از جمله مواردی دانست که در اقتصاد مقاومتی به آن‌ها توجه شده است.

/ 0 نظر / 56 بازدید