پست های ارسال شده در فروردین سال 1392

مدیر کل تعاون،کار و رفاه خوزستان در نشست تشکل های کارگری وکارفرمایی استان:

باید بین کارگر و کارفرما همدلی ایجاد شود مدیر کل  کار واموراجتماعی خوزستان آرامش صنعتی این استان را مدیون جامعه کار ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 12 بازدید