پست های ارسال شده در مهر سال 1393

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان در دیدار با امام جمعه باغملک:

شهرستان باغملک می تواند قطب بزرگ کشاورزی و صنایع دستی استان باشد مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان تصریح کرد:شهرستان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان در دیدار با امام جمعه باغملک:

شهرستان باغملک می تواند قطب بزرگ کشاورزی و صنایع دستی استان باشد مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان تصریح کرد:شهرستان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید

توسط مدیر سامانه الکترونیکی مردم و دولت (سامد) استانداری صورت گرفت؛

اهدای لوح تقدیر استاندار خوزستان به مدیرکل تعاون و کار استان مدیر سامانه الکترونیکی مردم و دولت (سامد) استانداری خوزستان با ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید