پست های ارسال شده در تیر سال 1396

معاون رفاه اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان تاکید کرد:

بسیج امکانات برای خدمت رسانی به کارگران معاون رفاه اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان بر ضرورت بسیج ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 12 بازدید

سعید حمید، معاون تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان:

بزرگ ترین مشکل تعاونی های تولیدی فروش محصولات است معاون تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان گفت: ‌بزرگ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 11 بازدید

رییس کارگروه اقتصاد مقاومتی مجمع بسیج خوزستان:

ستون اقتصاد مقاومتی، افزایش تولید داخلی است رییس کارگروه اقتصاد مقاومتی مجمع بسیج خوزستان، افزایش تولید داخلی را ستون اقتصاد مقاومتی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 22 بازدید

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان تاکید کرد:

تعاونی، بهترین بخش برای تحقق اقتصاد مقاومتی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان، اقتصاد مقاومتی را مؤثرترین راه برای پایان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 12 بازدید